Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

4. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 4. do 7. svibnja 2017. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Ana Topić

( gitara / rođ. 2000.g / 5.kat )

GŠ Blagoja Berse, Zagreb, Hrvatska

Mentor: Morana Pešutić, prof.
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 10,40 min
1. Fernando Sor: Introduction et variations sur l' Air: Que ne suis-je la fongere op. 26 (8 min)
2. Joaquín Turina: Hommage a Tarrega - 1. Garrotin (2,40 min)

DRUGI KRUG- ukupno trajanje: 6, 40 min
1. Stjepan Šulek: Tri trubadurske - Sjeta (4,20)
2. Joaquín Turina: Hommage a Tarrega - 2. Soleares (2,20)