Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

4. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 4. do 7. svibnja 2017. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Ansambl gitara Ivanec

( 1.kat )

David Kišiček, gitara
Jan Kuća, gitara
Viče Šarolić, gitara
Ema Posavec Kovač, gitara
Saška Brežnjak, gitara
Tena Ćorko, gitara
Anja Lančić, gitara

GŠ Varaždin PO Ivanec, Varaždin , Hrvatska

Mentor: Mislav Vudjan, prof.
Program

Ukupno trajanje: 8,30 min.

1. Neno Munitić (obr. M. Vudjan ): Kapljice (2,30 min.)
2. Ctibor Süsser (obr. M. Vudjan ): Suita u D - duru (3,30 min.)
- II. st. Riguadon
- III. st. Intermezzo
- IV. st. Gavotte
3. Tradicionalna (obr. M. Vudjan ): Stari splitski plesovi (2,30 min.)