Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

4. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 4. do 7. svibnja 2017. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Daren Pavletić

( saksofon / rođ. 2006.g / 2.kat )

GŠ Karlovac, Karlovac, Hrvatska

Mentor: Boris Kolarić, prof. mentor
Program

Ukupno trajanje: 7 min.

1. Jean Gallet: Berceuse et promenade (2 min)
2. Jérôme Naulais: Sax symbole (2 min)
3. Josip Matanović: Rondo rustico (3 min)

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • 1. kat./ 1. nag. / Međunarodno natjecanje puhača Varaždin Woodwind & Brass(Varaždin, Hrvatska) 2016.
  • 1. kat./ 1. nag. / Međunarodno natjecanje Davorin Jenko(Beograd, Srbija) 2016.
  • 1. kat./ 2. nag. / Bistrički zvukolik (Marija Bistrica, Hrvatska) 2016.
  • 2. kat./ 2. nag. / Međunarodno natjecanje Davorin Jenko(Beograd, Srbija) 2017.
  • 2. kat./ 1. nag. / Međunarodno natjecanje puhača Varaždin Woodwind & Brass(Varaždin, Hrvatska) 2017.