Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

4. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 4. do 7. svibnja 2017. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Klavirski duo - Bugi

( 3.kat )

Silvia Magdalena Šimić, klavir
Josipa Jurenec, klavir

Katolički bogoslovni fakultet, Institut za crkvenu glazbu "Albe Vidaković", Zagreb, Hrvatska

Mentor: Vesna Šepat Kutnar, mr. art.
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 7.30 min
1. Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata za klavir četveroručno u B-duru, KV 358 (186c)
- III stavak - Molto Presto (3.55 min)
2. Kristina Cvitanić: "Livada" ciklus za klavir četveroručno
- III stavak - Allegro (3.35 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 11.05 min
1. Johannes Brahms: Mađarski plesovi za klavir četveroručno br. 2, d-mol
- Allegro non assai (3.30 min)
2. Franz Schubert: Poloneza u d-molu, D. 824, br. 1 (3.35 min)
3. Andrej Sapožnikov: Put u nebesa (4 min)

TREĆI KRUG - ukupno trajanje: 6.20 min
Francis Poulenc: Sonata za klavir četveroručno (6.20 min)
- I stavak - Prelude (2.10)
- II stavak - Rustique (2.05)
- III stavak - Final (Tres vite) (1.55 min)

Životopis natjecatelja

Silvia Magdalena Šimić rođena je u Zadru 12. kolovoza 1993. godine. Maturirala je klavir u srednjoj glazbenoj školi "Blagoje Bersa" u Zadru u klasi prof. Martine Stipčević - Petani 2013. godine. Nastupala je kao solistica i komorna glazbenica diljem Hrvatske. Od 2013. godine studentica je Instituta za crkvenu glazbu "Albe Vidaković" Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Josipa Jurenec rođena je u Zadru 12. srpnja 1994. godine. Maturirala je klavir u srednjoj glazbenoj školi "Blagoje Bersa" u Zadru u klasi prof. Nenada Novaka 2013. godine. Nastupala je kao solistica i komorna glazbenica diljem Hrvatske. Od 2013. godine studentica je Instituta za crkvenu glazbu "Albe Vidaković" Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Životopis mentora

Diplomirala klavir u klasi prof. Jurice Murai na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Magistrirala komornu glazbu za klavir na Universitatu u Grazu u klasi prof. Katte Wittlich. Usavršavala se kod N. Floresa, R. Kehrera, R. Meistera. Pijanistica je i osnivačica Ansambla salonske glazbe i umjetnička voditeljica Komornog ansambla HGZ-a. Nastupa kao komorni glazbenik i umjetnički suradnik, korepetitor za gudače, pjevače i plesače. Radi na Institutu za crkvenu glazbu "Albe Vidaković" Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Smještaj

Za sudionike natjecanja dogovorili smo povoljniju cijenu smještaja u Bluesun Hotelu Kaj.

Sponzori