Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

4. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 4. do 7. svibnja 2017. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Klavirski duo Poco a poco

( 3.kat )

Ivana Hrkać, klavir –
Mihael Mojzeš, klavir –

Katolički bogoslovni fakultet, Institut za crkvenu glazbu ˝Albe Vidaković˝, 10000 Zagreb, Hrvatska

Mentor: Vesna Šepat Kutnar, mr. art.
Program

PRVI KRUG – ukupno trajanje: 8:20 min
1. Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata za klavir četveroručno u D-duru, KV 381 (123)
- I. st. – Allegro
2. Claude Debussy: Petite Suite za klavir četveroručno
- I. st: Enbateau
3. Georges Bizet: Jeux d enfants,
- X. st. – Galop (Le Bal)
DRUGI KRUG – ukupno trajanje: 11.00 min
1. Franz Liszt: Mađarska rapsodija br. 2 (arr. Windsperger, Mojzeš)
- Lento a capriccio; Andante mesto; Friska Vivace; Prestissimo

TREĆI KRUG – ukupno trajanje: 6:20 min
1. Johannes Brahms: Mađarski ples
- Br. 8, a-mol, presto
2. Yoshinao Nakada: The Train Ruin

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • Mihael Mojzeš:
  • 2. nag. (87.00) / klavir / Virovitička klavirijada (Virovitica, Hrvatska) / 2013
  • 1. nag. (90.00) / klavir / Virovitička klavirijada (Virovitica, Hrvatska) / 2015
  • Ivana Hrkać:
  • 1. nag. (100.00) / zbor / Otvoreno federalno natjecanje učenika i studenata muzike (Goražde, BiH) / 2010
  • Pohvala (68.20) / duo / Otvoreno federalno natjecanje učenika i studenata muzike (Sarajevo, BiH) / 2012
  • 1. nag. (98.00) / zbor / Otvoreno federalno natjecanje učenika i studenata muzike (Gračanice, BiH) / 2013
  • 3. nag. (77.33) / duo / Otvoreno federalno natjecanje učenika i studenata muzike (Sarajevo, BiH) / 2015
Životopis natjecatelja

Mihael Mojzeš rođen 1995. u Virovitici, završio je 2014. Katoličku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Virovitici te 2015. Glazbenu školu Jan Vlašimsky – teoretski odsjek.
Dva puta je sudjelovao na Međužupanijskom natjecanju klavirista ˝Virovitička klavirijada˝ od čega je 2013 osvojio 2. nagradu sa 87 bodova i 2015. 1. nagradu sa 90 bodova.
Sa zborom je više puta sudjelovao na Susretima hrvatskih pjevačkih zborova u Novigradu, na Međunarodnom natjecanju zborova u Vyškov-u (Češka) gdje je osvojena srebrna plaketa kao i na mnogim drugim smotrama.
Ivana Hrkać rođena 1996. u Posušju, završila je 2015. Gimnaziju fra Dominika Mandića i Glazbenu školu Široki Brijeg – instrumentalni odsjek, klavir u klasi prof. Nine Puzić.
Četiri je puta sudjelovala na Otvorenom federalnom natjecanju učenika i studenata muzike Sarajevo – dva puta u disciplini klavir četveroručno gdje je 2012. dobila pohvalu, a 2015. osvojila 3. nagradu sa 77,33 boda, a dva puta sa zborovima gdje je 2010. osvojena prva nagrada sa 100 bodova, a 2013. također prva nagrada sa 98 bodova.
Ovaj klavirski duo upisao je 2015. Institut za crkvenu glazbu ˝Albe Vidaković˝ na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, modul orgulje.

Životopis mentora

Diplomirala klavir u klasi prof. Jurice Murai na MA u Zagrebu. Magistrirala komornu glazbu za klavir na Universitatu u Grazu u klasi prof. Katte Wittlich. Usavršavala sa kod N. Floresa, R. Kehrera, R. Meistera. Pijanistica je i osnivač Ansambla salonske glazbe i umjetnička voditeljica Komornog ansambla HGZ-a. Nastupa kao komorni glazbenik, umjetnički suradnik, korepetitor za gudače, pjevače i plesače. Radi na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.