Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

4. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 4. do 7. svibnja 2017. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Petra Vuksan

( flauta / rođ. 2005.g / 3.kat )

GŠ Zlatko Baloković, Zagreb, Hrvatska

Mentor: Vanja Markesina, mag. mus.
Korepetitor: Josipa Hudeček, prof. ( klavir )
Program

Ukupno trajanje programa: 7,20 min.

1. Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro (1,10 min)
2. Eugene Bozza: Cinq chansons sur des themes japonais
- I. Chant trieste d Iwate
- II. Lutte des guerriersa cheval (2,30 min)
3. Josip Janković : Suncokret (1,50 min)
- II.Radost
- III. San
4. Claude Debussy (arr. Oliver Nagy): The little negro (1, 50 min)

Životopis natjecatelja

Petra Vuksan rođena je 24.06.2005.godine u Zagrebu. Pohađa peti razred osnovne škole dr. Vinka Žganca i drugi razred flaute u glazbenoj školi Zlatka Balokovića u Zagrebu.
Uz dvije škole aktivno sudjeluje u crkvenom zboru Anđeli, te u školskom zboru i orkestru OŠ dr. Vinka Žganca.

Životopis mentora

Vanja Markesina (Zagreb, 1984.)
Osnovno i srednje glazbeno obrazovanje stekla je u Glazbenoj školi Zlatko Baloković u Zagrebu u klasi prof. Dee Detiček. Diplomirala je flautu 2008. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Renate Penezić. Pohađala je seminare uglednih pedagoga i flautista kao što su Pierre-Yves Artoud , Michael Martin Kofler, Matej Zupan, Furugh Karimi , Katrin Zenz i Aranka Forthangler.
Dobitnica je prve nagrade na natjecanju komornih sastava u Opatiji 2006. u sastavu dua.
Sudjelovala je na međunarodnom natjecanju Friedrich Kuhlau u Uelzenu, te na Festivalu flautista 2006. u Larissi, Ateni i Solunu. Stalna je članica kvarteta Nymphs i Ansambla salonske glazbe Strauss s kojim je ostvarila brojne nastupe u Hrvatskoj.
Radi kao nastavnica flaute u Glazbenoj školi Zlatko Baloković u Zagrebu.