Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

4. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 4. do 7. svibnja 2017. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Roberto Hren

( bisernica / rođ. 2001.g / 5.kat )

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, Glazbeni odjel (ŠUDIGO), Zabok, Hrvatska

Mentor: Petar Varga , bacc. muz.
Korepetitor: Valentina Čanžar, prof. ( Glasovir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 8.08 min
1. Dražen Varga: Ostvareni snovi - Koncert za bisernicu (5.10 min.)
2. Grigoras Dinicu (obr. Petar Varga): Hora staccato (1.40 min)
3. J. Šišakov (obr. Svetlana Krajna): Etida br. 34 (1.18 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 5.10 min
1. Marko Bertić: Rondo (3.40 min)
2. Francois Schubert (obr. Petar Varga): L` Abeille (The Bee) (1.30 min)

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • Solistička natjecanja:
  • 55. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, regionalno natjecanje, 1 krug, 4. kategorija, 1. nagrada (92,18 bodova), drugo mjesto (2/7), Jastrebarsko, Hrvatska, 2017.
  • Svirél (8. međunarodno glazbeno natjecanje), 1 krug, D kategorija, srebrno priznanje (92,5 boda), Kozana, Slovenija, 2016.
  • Svirél( 7.međunarodno glazbeno natjecanje), 1 krug, D kategorija, zlatno priznanje,(97 bodova), Dobrovo, Slovenija, 2015.
  • 53. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, državno natjecanje, 1 krug, 3.kategorija, 2. nagrada( 97, 60 bodova), šesto mjesto(6/7), Dubrovnik, Hrvatska, 2015.
  • 53.hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, regionalno natjecanje, 1 krug, 3. kategorija, 1. nagrada (91,30 bodova), Požega, Hrvatska, 2015
  • Komorna natjecanja:
  • Svirél (8.međunarodno glazbeno natjecanje), 1 krug, kategorija KOSOVEL, brončano priznanje (88 bodova), treće mjesto(3/3), Kozana, Slovenija, 2016.
Životopis natjecatelja

Roberto Hren rođen je 2. 12. 2001. u Zagrebu. Živi u Mariji Bistrici. Osnovnu školu i Osnovnu glazbenu školu pohađao je u Mariji Bistrici. Od malih nogu interesira ga glazba. Igrao se sa harmonikom i blok flautom. U drugom razredu osnovne upisao je glazbenu školu s glavnim predmetom - tambure. U prvom i drugom razredu podučavao ga je prof. Miroslav Hriberski, u trećem razredu prof. Robert Međugorac, a od četvrtog pa sve do šestog razreda prof. Tatijana Lenart. Trenutno pohađa Gimnaziju AGM u Zaboku te Glazbeni odjel srednje Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku (ŠUDIGO), smjer tambura - bisernica kod nastavnika Petra Varge. Uz glazbu bavi se i SW-om (street workout), trčanjem i trikovima s kartama. Od 2012. član je KUD-a "Lovro Ježek" iz Marije Bistrice.

Životopis mentora

Petar Varga sveučilišni prvostupnik tambure. Diplomirao na Konzervatoriju Franza Schuberta u Beču (u suradnji sa Akademija za muzička tancova i lik. umetnost, Plovdiv, R Bugarska). Osnovnu glazbenu školu, glavni predmet tambure, polazio u Samoboru u GŠ Ferde Livadića. Srednju glazbenu školu završava u Zagrebu u GŠ Zlatka Balokovića. Tamburom se bavio kao profesionalni svirač u nekoliko tamburaških sastava i orkestara, a danas je učitelj tambura u OGŠ pri OŠ K. Š. Gjalskog u Zaboku i srednjoj Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku. Voditelj je nekoliko folklornih tamburaških sastava; u Šenkovcu, Zaboku i Zagrebu. Dirigent je tamburaškog orkestra OGŠ pri OŠ K. Š. Gjalskog u Zaboku. Sa svojim je učenicima postigao niz zapaženih rezultata na natjecanjima tamburaša solista, ansambala i orkestara.