Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

4. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 4. do 7. svibnja 2017. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Tihana Marija Majetić

( violina / rođ. 2006.g / 2.kat )

GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, Hrvatska

Mentor: Tomislav Vrabac, mag. mus.
Korepetitor: Zvonimir Gadanec, prof. ( Klavir )
Program

Ukupno trajanje: 5,55 min.

Miroslav Šlik: Primorski ples (2.25 min)
Oskar Rieding: Koncert za violinu u G-duru op. 34 (3.30 min)