Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga
2. i 3. svibnja (petak i subota) 2014.

Profil natjecatelja

Eugen Klarić

( Saksofon / rođ. 1996.g / 6.kat )

GŠ u Varazdinu, Varazdin, Hrvatska

Mentor: Petra Horvat , mag. art.
Korepetitor: Ana - Maria Kyun ( Glasovir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 10.40 min
1. Johann Sebastian Bach (arr. Trent Kynaston): Suita broj 1 za violončelo
- Prelude (3 min)
- Courante (2.40 min)
2. Eugen Bozza: Prelude et Divertissement (5 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 11 min
1. Tomislav Uhlik: Jazz sonatina
- ll. st. Lento (4:20 min)
- lll. st. Vivo (2:20 min)
2. Darius Milhaud: Scaramouche
- ll. st. Modere (4:20 min)

TREĆI KRUG - ukupno trajanje: 11 min
1. Tomislav Uhlik: Jazz sonatina
l. st. Allegro (1:30)
2. Johann Sebastian Bach: (arr. Trent Kynaston) Suita broj 1 za violončelo
Menuet (4 min)
Gigue (3 min)
3. Darius Milhaud: Scaramouche
lll. st. - Brazileira (2:30 min)

Smještaj

Za sudionike natjecanja dogovorili smo povoljniju cijenu smještaja u Bluesun Hotelu Kaj.

Sponzori