Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito solističko natjecanje glazbenika u tri kruga, koncerti i radionice
30. 4. - 3. 5. 2015. (četvrtak, petak, subota i nedjelja)

Profil natjecatelja

Katarina Kutnar

( violina / rođ. 1995.g / 9.kat )

MA, Zagreb, Hrvatska

Mentor: Leonid Sorokow, red. prof.
Korepetitor: Domagoj Gušćić, prof. ( klavir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 17 min.
1 .Johann Sebastian Bach: Chaccona d- mol partita br. 2 BWV 1004

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 20 min.
1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za violinu i orkestar KV 216 G-dur
- 1. st. (10 min.)
2. Niccolò Paganini: Caprice br. 23 (4 min.)
3. Petar Iljič Čajkovski: Valse scherzo (6 min.)

TREĆI KRUG - ukupno trajanje: 18 min.
1. Petar Iljič Čajkovski: Violin concerto D - dur op. 35
- 1. st. (15. min.)
2. Manuel de Falla: Španjolski ples (3 min.)

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
 • Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
 • Solistička natjecanja:
 • 1. kat. - 1. nag. - 9.međunarodno natjecanje Etide i skale (Zagreb, Hrvatska) 2003.
 • - nagrada za najboljeg najmlađeg natjecatelja na „Alfredo Marcosig“ Gorizia,Italija 2003.
 • 1. kat. - 1. nag. - (90,25) - HDGPP-reg. (V.Gorica, Hrvatska) 2004
 • 1. kat. - 2. nag. - (95,60) - HDGPP - drž. (Varaždin, Hrvatska) 2004
 • - nagrada „Diploma di merito“ na Međ.natjec.„Alfredo Marcosig“, Gorizija, Italija 2004.
 • - nagrada „borsa di studio“ na Concorso Europeo „A. V. Marcosig“ u Italiji, 2005.
 • 1. kat. - 1. nag. - (90,25) - HDGPP- reg. (V.Gorica,Hrvatska) 2006
 • 1. kat. - 2. nag. - (95,60) - HDGPP - drž.(Varaždin,Hrvatska) 2006
 • 2. kat.- 5.nag. -11.međunarodno natjecanje Etide i skale (Zagreb, Hrvatska) 2007.
 • 2. kat. - 1. nag. - (93,60) - HDGPP- reg. (V.Gorica,Hrvatska) 2008.
 • 2. kat. - 1. nag. - (98,86) - HDGPP- drž. (Varaždin,Hrvatska) 2008.
 • 3.kat. - 3.nag. - 12.međunarodno natjecanje Etide i skale (Zagreb, Hrvatska) 2009.
 • 3. kat. - 1. nag. - (93,20) - HDGPP reg. (V.Gorica,Hrvatska) 2010.
 • 3.nag - Lions Grand Prix- (Rijeka, Hrvatska) 2010.
 • 3. kat. - 1. nag. - (99,16) - 1 mj - HDGPP- drž. (Varaždin,Hrvatska) 2010.
 • - Pobjeda na Hrvatskom natjecanju mladih glazbenika za Euroviziju, 2012.
 • 6. kat. - 1. nag. - (95,40) - HDGPP reg. (V.Gorica,Hrvatska) 2012.
 • - nagrada Zlatna plaketa GU Elly Bašić
 • 6. kat. - 1. nag. - (98,13) - HDGPP- drž. (Varaždin,Hrvatska) 2012.
 • 6.kat. - 1.nag.- HDGPP Regionalno ( Zagreb, Hrvatska) 2013.
 • 6. kat. - 1. nag. (99.23) - 1. mj..- HDGPP - državno -violina (Velika Gorica, Hrvatska) 2014.
 • 6. kat.- 1. nag (87.38) Bistrički zvukolik (Marija Bistrica)2014.
 • Komorna natjecanja:
 • 1. kat. - 1. nag. (98.13) - trio - HDGPP (Zadar, Hrvatska) 2004.
 • 1. kat. - 1. nag. (98.13) - kvartet - HDGPP (, Hrvatska) 2005.
 • 1. kat. - 1. nag. (98.66) - trio - HDGPP (Opatija, Hrvatska) 2006.
 • 2. kat. - 1. nag. (98.42) - duo - HDGPP (Opatija, Hrvatska) 2008.
 • 2.kat. - 1.nag. (99,68) -1mj- trio - HDGPP ( Opatija, Hrvatska) 2010.
 • 1. nagrada - trio Carpe diem - Glazbom reci stop nasilju (Zagreb, Hrvatska) 2012
 • 5. nagrada - trio Carpe diem - Imagine festival (Zagreb, Hrvatska) 2012
 • 1. nagrada (97,00) - 1mj. - trio - Ars nova Internacional (Trst, Italija) 2012
 • Premio assoluto Paolo Spincich - trio - (Trst, Italija) 2012
 • 3. kat. - 1. nag. (98.10) - duo - 2 mj/6- HDGPP (Opatija, Hrvatska) 2013.
 • posebna nagrada dua na Lions natjecanju u Rijeci 2014.
Životopis natjecatelja

KATARINA KUTNAR (1995.g., Zagreb) rođena u obitelji glazbenika. Studira violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Leonida Sorokowa. Violinu uči od četvrte godine života u klasi prof. Helene Žubrinić u GU„Elly Bašić“. Od 2007.g je u klasi prof. Marine Sorokowe na Universität für Musik und darstellende Kunst u Beču u razredu za nadarenu djecu , a od 2010.-11.g u klasi prof. Leonida Sorokowa u Beču. Usavršavala se na seminarima kod Volodje Balžalorskog, Marka Žepića, Violete Smailović Huart, Yove Yordanove, Leonida Sorokowa, Marine Sorokowe, Asje Kushner i Guy Braunsteina.
Prvu prvu nagradu osvojila je sa 7 godina na Međunarodnom natjecanju „Etide i skale“ u Zagrebu, a 2012. godine pobijedila je u finalu Hrvatskog natjecanja mladih glazbenika za Euroviziju, te kao predstavnica Hrvatske nastupila u Beču.
Između ostalih osvojila je prve nagrade na: državnim natjecanjima u kategoriji solo violine 2008.,2010. i 2012.,na regionalnim natjecanjima 2004., 2006., 2008., 2010., 2012., 2014. g., na međunarodnom natjecanju„Etide i skale“ 2003. g., u komornim sastavima na Hrvatskim državnim natjecanjima 2004., 2005., 2006., 2008., 2010. i 2013g, U klavirskom triu pobijedila je na međunarodnom natjecanju u Trstu ˝Ars Nova˝ i osvojila nagradu „Paolo Spincic“ za apsolutne pobjednike. Nagrađivana je na međunarodnom natjecanju u Italiji “ Alfredo e Vanda Marcosig“ osvojivši nagradu za najboljeg najmlađeg natjecatelja 2003.g. Nastupala je uz Simfonijski orkestar HRT-a, Simfonijski orkestar Muzičke Akademije, Hrvatski komorni orkestar, Sarajevski orkestar festivala ˝Muzika na žici˝. Nastupala je solistički na memorijalu ˝Franjo Krežma˝ u Osijeku, na festivalu ˝Muzika na žici˝ u Sarajevu, na festivalu ˝Nei suoni dei luoghi˝ u Fiumicellu u Italiji. Maturirala je solističkim koncertom u HGZ u, te osvojila zlatnu plaketu GU Elly Bašić. Član je fundacije međunarodne glazbene akademije u kneževini Liechtenstein kao aktivni polaznik intenzivnih tečaja.osvojila je prvu nagradu na Bistričkom zvukoliku 2014. g. , Na Lions natjecanju u Rijeci u duu sa gitarom osvojila je nagradu za najbolju izvedbu djela domaćeg autora, Nastupa solo i kao komorni glazbenik na humanitarnim koncertima u zemlji i inozemstvu.

Smještaj

Za sudionike natjecanja dogovorili smo povoljniju cijenu smještaja u Bluesun Hotelu Kaj.