Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito solističko natjecanje glazbenika u tri kruga, koncerti i radionice
30. 4. - 3. 5. 2015. (četvrtak, petak, subota i nedjelja)

Pravilnik

2015.

Općenito:

1. Mješovito međunarodno natjecanje svih instrumenata i pjevanja međusobno u tri kruga „Bistrički zvukolik” održat će se od četvrtka 30. 4. do nedjelje 3. 5. 2015. u Bluesun hotelu Kaj Marija Bistrica.

2. Pravo sudjelovanja imaju natjecatelji iz cijelog svijeta bez obzira na stupanj i vrstu školovanja (muzička akademija, konzervatorij, glazbena škola, privatna škola, privatna poduka).

3. Natjecanje će se održati u tri kruga.

4. Natjecanje je u potpunosti otvoreno za javnost. Dozvoljeno je tiho fotografiranje te audio i video snimanje, ali bez ometanja natjecatelja.

5. Natjecanje će se odvijati abecednim redoslijedom, a ove godine počinje slovom „i”, kao drugo slovo „Bistričkog zvukolika”.

6. Na natjecanju se izvodi isključivo „klasična” glazba. Pod tim podrazumijevamo; renesansnu glazbu, barok, klasiku, romantizam, impresionizam, suvremenu glazbu itd. Skladbe mogu biti originali ili transkripti/prerade/aranžmani i/ili obrade, ostalih glazbenih žanrova; pop, rock, jazz, folklor itd. Obrade moraju biti precizno notno zapisane (tabulature ne dolaze u obzir zato što ne možemo očekivati od svih članova Ocjenjivačkog suda da znaju čitati sve moguće vrste postojećih tabulatura).

7. U slučaju bilo kakvih nejasnoća uzrokovanih prijevodom, mjerodavnim se smatra tekst Pravilnika na hrvatskom jeziku.

Organizator:

8. Organizator natjecanja rezervira i zadržava sva prava audio i video snimanja te emitiranja i objavljivanja, bez ikakve naknade i suglasnosti natjecatelja, čime se natjecatelj odriče svih prava u korist organizatora.

9. Organizator natjecanja udruga "Svesvir" zadržava pravo izmjene ovog Pravilnika.

Odricanje od odgovornosti – Disclaimer:

10. Organizator se odriče svih odgovornosti u slučaju ozljede ili bilo kakve nesreće sudionika natjecanja (aktivni i pasivni sudionici, profesori, organizatori, izlagači, kao i svi ostali gosti koji se nađu u prostorijama gdje se održava manifestacija) te oštećenja ili krađe njihove imovine.

Prijava:

11. Promjena programa navedenog u prijavi neće biti dopuštena.

12. Slanjem prijave natjecatelji potvrđuju da se slažu sa svim pravilima natjecanja, a za maloljetne natjecatelje jamče njihovi roditelji/staratelji.

13. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

14. Krivo navođenje podatka u prijavi bit će razlog za diskvalifikaciju natjecatelja.

15. Zadnji rok za prijave je ponedjeljak 13. 4. 2015. godine.

16. U slučaju odustajanja kotizacija se ne vraća.

17. Natjecatelj se može prijaviti i nastupiti u višoj kategoriji nego je predviđena za njegovu dob.

18. Natjecatelji nisu obavezni navesti program za sva tri kruga natjecanja, što znači da se mogu prijaviti samo za prvi krug. Nitko im neće zamjeriti ako nastupe samo u prvom krugu i nakon njega završe s natjecanjem. Uz moto - važno je sudjelovati!

19. Redoslijed nastupa, tj. satnica natjecanja bit će objavljena na mrežnim stranicama Bistričkog zvukolika najkasnije do ponedjeljka 27. travnja 2015.

Natjecanje:

20. Natjecatelji se trebaju javiti u ured natjecanja uz predočenje valjanih dokumenata najkasnije dva sata prije početka natjecanja.

21. Svakom natjecatelju će biti omogućeno usviravanje prije nastupa i kratka proba u natjecateljskoj dvorani.

22. Natjecatelji program moraju izvesti napamet.

23. Natjecatelji program izvode samo jedanput bez ponavljanja.

24. Tijekom izvedbe natjecatelji ne smiju biti prekidani ili ometani, niti im itko iz publike smije išta sugerirati.

25. Natjecatelji sami odlučuju hoće li pri izvedbi poštivati oznake za ponavljanje.

26. Niti jedna skladba se ne smije ponavljati u idućem krugu natjecanja.

Ocjenjivački sud:

27. Ocjenjivački sud je sastavljen od priznatih domaćih i stranih pedagoga, instrumentalista i pjevača.

28. U slučaju odustajanja pojedinog člana Ocjenjivačkog suda organizator ima pravo na zamjenu novim članom. Ocjena se smatra važećom i ako uslijed „više sile“ broj članova ocjenjivačkog suda bude manji od predviđenog.

29. Član ocjenjivačkog suda ne smije ocjenjivati natjecatelja kojeg podučava ili ako je s njim u srodstvu.

30. Ocjenjivački sud ocjenjuje kvalitetu izvedbe svakog natjecatelja prema Pravilniku ocjenjivanja.

31. Odluke Ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive, osim u slučaju povrede odredbi ovog Pravilnika.

32. U slučaju povrede Pravilnika o žalbama, koje moraju biti pismeno podnesene unutar 48 sati od objave rezultata, odlučuje ocjenjivački sud, koji je dužan donijeti odluku u roku 8 dana od dana primitka žalbe, a ta odluka je konačna.

33. Ocjenjivački sud odlučuje o svemu što nije određeno ovim Pravilnikom i mjerodavan je pri odlučivanju bilo koje sporne situacije u svezi njegova tumačenja.

Pravilnik ocjenjivanja:

34. Ocjenjivanje u sva tri kruga natjecanja:

 1. nagrada: 90.000 – 100.000 bodova,
 2. nagrada: 80.000 – 89.999 bodova,
 3. nagrada: 70.000 – 79.999 bodova,
 4. priznanje: 69.99 bodova i sve manje od toga.

35. Sve ocjene su u potpunosti transparentne te se objavljuju na mrežnoj stranici Bistričkog zvukolika.

36. U sva tri kruga članovi Ocjenjivačkog suda ocjenjuju natjecatelje prirodnim brojevima (bez decimala) od jedan do sto (1 – 100).

9 kategorija - 9 pobjednika natjecanja:

37. Natjecatelj s najvećim brojem bodova u trećem krugu nije automatski i apsolutni pobjednik natjecanja u svojoj kategoriji, nego je to onaj natjecatelj koji ima najveći broj bodova uzevši u obzir aritmetičku sredinu bodova iz sva tri kruga.

38. Ako dva ili više natjecatelja osvoje isti broj bodova, prednost stječe mlađi natjecatelj, a ako su rođeni istog dana, onda poredak, dodatnim vijećanjem, određuje Ocjenjivački sud.

39. Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti svakog natjecatelja čiji nastup prekoračuje propisano trajanje za više od 30 sekundi.

40. Da bi natjecatelj prošao u viši krug natjecanja mora ispuniti ove uvjete:

 1. u prvom krugu mora osvojiti minimalno 87 i više bodova, a u drugom minimalno 90 i više bodova.
 2. u prvom krugu mora biti među 9 najboljih u svojoj kategoriji, a u drugom krugu među 5 najboljih u svojoj kategoriji.

41. U drugi krug može proći najviše 9 natjecatelja iz svake kategorije. Dakle, najviše 81 natjecatelj sveukupno. U treći krug može najviše proći 5 natjecatelja iz svake kategorije. Dakle, najviše 45 natjecatelja sveukupno.

42. Ako nitko od natjecatelja ne ispuni zadane uvjete za prelazak u viši krug, natjecanje se odmah završava.

43. Ako natjecatelj brojem osvojenih bodova stekne uvjete za prolazak u drugi ili treći krug, ali nema prijavljen program koji bi izvodio u nastavku natjecanja, tada Ocjenjivački sud na oslobođeno mjesto stavlja sljedećeg najbolje rangiranog natjecatelja koji je stekao potrebne uvjete za nastavak natjecanja.

Nagrade:

 • zlato, srebro i bronca u svih devet kategorija
 • posebna nagrada HDS-a (Hrvatskog društva skladatelja) za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora u svih devet kategorija
 • posebna nagrada za najmlađeg natjecatelja
 • posebna nagrada EPTA-e (European Piano Teachers Association) za najbolju klavirsku izvedbu u svih devet kategorija
 • posebna nagrada HDF-a (Hrvatsko društvo flautista) za najbolju flautističku izvedbu u svih devet kategorija
 • posebna nagrada za najbolju izvedbu vlastite skladbe

44. Ocjenjivački sud dodjeljuje novčane nagrade natjecatelju s najvećim brojem bodova u svakoj kategoriji, koji je stekao uvjete za apsolutnu prvu nagradu (zlato), diplome ostalim nagrađenim natjecateljima te priznanja svim ostalim natjecateljima.

45. Novčane nagrade za apsolutne pobjednike (zlato – solisti) izražene su u bruto iznosu:

 1. kategorija u iznosu 50 €
 2. kategorija u iznosu 100 €
 3. kategorija u iznosu 150 €
 4. kategorija u iznosu 200 €
 5. kategorija u iznosu 250 €
 6. kategorija u iznosu 300 €
 7. kategorija u iznosu 350 €
 8. kategorija u iznosu 400 €
 9. kategorija u iznosu 450 €

46. Ocjenjivački sud može ne dodijeliti neku od nagrada ili po potrebi dodijeliti nagradu ex aequo et bono (po zahtjevu pravednosti i čestitosti), osim prve nagrade.

47. Nagrađeni natjecatelji obvezatni su prisustvovati svečanoj dodjeli nagrada te nastupiti na koncertu nagrađenih, u suprotnome gube pravo na dodijeljenu nagradu.

48. "Zlatni" natjecatelji moraju u roku 30 dana od završetka natjecanja dostaviti točne podatke potrebne za isplatu nagrada, u suprotnom gube pravo na nagradu. Nagrade se isplaćuju isključivo na osobni žiro račun nagrađenoga. Maloljetni zlatni pobjednici trebaju otvoriti račun na svoje ime jer organizator ne smije isplatiti nagradu na račun njegovih roditelja/staratelja.