Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito solističko natjecanje glazbenika u tri kruga, koncerti i radionice
30. 4. - 3. 5. 2015. (četvrtak, petak, subota i nedjelja)

Profil natjecatelja

Klara Sipina

( violončelo / rođ. 2000.g / 4.kat )

GU Elly Bašić, Zagreb, Hrvatska

Mentor: Matej Milošev, prof.
Korepetitor: Domagoj Guščić, prof. ( klavir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 6.30 min
1. Johann Sebastian Bach: Suite I
- Sarabande (1.30 min)
2. Camille Saint-Saens: Allegro Appassionato op. 43 (5.00 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 11.00 min
1. Christian Bach: Koncert u c-molu, II. stavak (5.00 min)
2. Juro Tkalčić: Ljubavna pjesma (3.00)
3. Sergej Rahmanjinov: Vokaliza, op. 34, br. 14 (3.00 min)

TREĆI KRUG - ukupno trajanje: 7.00 min
1. Franz Joseph Haydn: Koncert u C-duru
- I. st. - Moderato (7.00 min)

Smještaj

Za sudionike natjecanja dogovorili smo povoljniju cijenu smještaja u Bluesun Hotelu Kaj.