Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito solističko natjecanje glazbenika u tri kruga, koncerti i radionice
30. 4. - 3. 5. 2015. (četvrtak, petak, subota i nedjelja)

Profil natjecatelja

Mario Čavlek

( udaraljke / rođ. 1998.g / 5.kat )

GŠ u Varaždinu, Varaždin, Hrvatska

Mentor: Stanislav Muškinja, prof.
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 5 min
1. Wolfgang Schluetter: Crazy Cat (3 min)
2. Edward Freytag: Funky Fat (2 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 6 min
1. Daniel Berg: Blue Memories (3 min)
2. Rich O’Meara: Restless (3 min)

TREĆI KRUG - ukupno trajanje: 7 min
1. Matthias Schmitt: Ghanaia (7 min)

Životopis natjecatelja

Mario Čavlek se glazbom počeo baviti 2009. godine. Prvi puta se susreo s bubnjevima u Puhačkom orkestru Općine Donji Kraljevec. Dvije je godine išao na poduke iz bubnjeva, te je privatno položio prva dva razreda osnovne glazbene škole za klavir i solfeggio. 2011. godine upisuje pripremni razred za teoretski odjel i iste godine privatno polaže prvi pripremni razred udaraljki. Drugi pripremni razred redovno upisuje teoretski odjel i udaraljke u klasi Prof. Borne Augustinovića. U prvi razred srednje glazbene škole također upisuje teoriju i udaraljke, ali tada u klasi Prof. Stanislava Muškinje. Dosad je sudjelovao na seminarima iz udaraljki u Samoboru i Bjelovaru. Nastupao je na Križevačkim udaraljkaškim večerima, u Splitu, Zaboku te je zajedno sa kolegama udaraljkašima iz Glazbene škole u Varaždinu imao samostalan koncert u Čakovcu. Na Međunarodnom internetskom natjecanju je osvojio drugu nagradu.

Životopis mentora

Rođen u Bjelovaru 1981. godine.
1995. godine počeo sam s glazbenom naobrazbom na privatnim satovima. U isto vrijeme svirao sam u bjelovarskom Gradskom puhačkom orkestru.

1999. godine upisao sam 1. pripremni razred u GŠ Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru, predmet udaraljke u klasi prof. Igora Lešnika. Iste godine završio sam 1. i 2. pripremni razred, te 2000. godine upisao sam srednju glazbenu školu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, predmet udaraljke u klasi prof. Elvire Happ.

Od 2000.-2007. godine sviram u ansamblu BiNg Bang s kojim sudjelujem na međunarodnim udaraljkaškim seminarima u Grožnjanu i osobno radim sa svjetski renomiranim profesorima kao što su John Beck, Gunther Grasmuck, Gunther Meinhart, Michael Skinner i drugi.

2003. upisujem Muzičku akademiju u Zagrebu u klasi prof. Igora Lešnika.
2004. osvojio sam prvu svjetsku nagradu u klasi studentskog udaraljkaškog ansambla u organizaciji Percussive Arts Society te povodom toga održao koncert u Nashvilleu (SAD) na Percussive Arts Society International Convention s ansamblom BiNg Bang, te s istim primio
nagradu Ivo Vuljević i Rektorovu nagradu.

S BiNg Bangom gostovao sam na udaraljkaškim festivalima u Valencii (Španjolska), te u Taipeiu (Taiwan) koji je najveći azijski festival udaraljkaša. Također sam aktivno sudjelovao na međunarodnom udaraljkaškom festivalu IPEWu (International Percussion Ensemble Week) 2004., 2005., 2006., 2007 i 2012. godine, te sam tamo radio sa svjetski renomiranim profesorima kao što su Jean Geofroy, Michael Udow, Fernando Hashimoto, Takeshi Okada, Rainer Seegers, Andy Narrel i mnogim drugima.

Za vrijeme studija često sviram u Simfonijskom orkestru HRT-a kao član udaraljkaške sekcije. Svirao sam i s Varaždinskim komornim orkestrom, Riječkim komornim orkestrom i Hrvatskim komornim orkestrom.
Svirao sam udaraljke s big bandom HGMa u programu Frank Zappa i u programu s Johnom Hollenbeckom i Markom Feldmanom.
Također sam bio član Akademskog Harmonikaškog Orkestra „Ivan Goran Kovačić“ s kojim sam svirao u Portugalu, Belgiji i Švicarskoj i na raznim drugim natjecanjima i susretima u Hrvatskoj i u inozemstvu.

28. travnja 2007. godine svirao sam na završnom koncertu muzičkog biennala u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i to kao solist na timpanima sa Simfonijskim orkestrom Muzičke akademije skladbu Phillipa Glassa „Concerto Fantasy for Two Timpanists and Orchestra“.

Diplomirao sam 3. lipnja 2007. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Igora Lešnika.

Od zimskog semestra akademske godine 2009./2010. vanjski sam suradnik Umjetničke akademije u Osijeku, Glazbeni odjel, gdje predajem predmet udaraljke obligatno studentima Glazbene kulture. U Osijeku sam surađivao kao svirač udaraljki sa svjetski renomiranim zborom „Brevis“.

Od 2009. do 2011. radio sam kao korepetitor udaraljkaš u Školi za suvremeni ples Ane Maletić.

Od lipnja 2009. sviram s filharmonijskim sastavom Acoustic Project pod vodstvom skladatelja i kontrabasista Dubravka Palanovića.

Školske godine 2009./2010. radio sam u glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, na zamjeni kao profesor udaraljki gdje sam mijenjao prof. Elviru Happ.

1. ožujka 2011. položio sam stručni ispit kao profesor udaraljki.

2011. sudjelujem na IBMW festivalu (Ivana Bilić Marimba Week) gdje radim sa poznatim
udaraljkaškim imenima kao Ney Rosauro i Svet Stojanov.

Zadnjih godinu dana povremeno sviram sa Zagrebačkom filharmonijom

Od 2012. godine sudjelujem u organizaciji i kao predavač na IBMW (Ivana Bilić Marimba Week) koji se održava u okviru Samoborskih glazbenih jeseni.

Školske godine 2011./2012 radio sam u Zagrebu u GŠ Zlatka Balokovića, kao zamjena i kao vanjski suradnik u GŠ Josipa Hatzea Split.

Od 1. travnja 2012. radim u GŠ Varaždin, gdje sam zaposlen kao profesor udaraljki na neodređeno.

Surađivao sam s HNK Split kao timpanist.

Od 15. listopada 2012. usavršavam se na Hochschule fuer Musik Wuerzburg ( Njemačka), udaraljke, smjer Master of Performance.

U Wuerzburgu sam surađivao s Dommusik i Wuerzburg Camarata ansamblima.

U proljeće 2013. održao sam 4 solo koncerta i to u Solinu , Imotskom, Čakovcu i Varaždinu.


Od 12.mjeseca 2013. surađujem s varaždinskim jazz bendom Kajtebriga

U veljači 2014. uspješno sam završio 3. semestar studija u Njemačkoj.

U svibnju 2014. održao sam solo koncert uz potporu Ministarstva kulture u Belom Manastiru.

Od lipnja 2014. kao vanjski suradnik na udaraljkama sviram u HNK Zagreb.
Surađujem Varaždinskim Komornim Orkestrom.

Smještaj

Za sudionike natjecanja dogovorili smo povoljniju cijenu smještaja u Bluesun Hotelu Kaj.