Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito solističko natjecanje glazbenika u tri kruga, koncerti i radionice
30. 4. - 3. 5. 2015. (četvrtak, petak, subota i nedjelja)

Profil natjecatelja

Matej Mijalić

( violina / rođ. 2000.g / 4.kat )

GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, Hrvatska

Mentor: Anamarija Martinčić, prof.
Korepetitor: Jelena Barbarić-Mijalić, prof. ( klavir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 7 min
1. Henry Vieuxtemps: Koncert za violinu i orkestar u d-molu br.4 op. 31, (6.39)
- l. st. Introduction - Cadenza

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 11 min.
1. Giuseppe Tartini: Sonata u g-molu Didone Abbandonata (10.39)
- l. st. Tempo moderato
- ll. st. Allegro con fuoco
- lll. st. Largo
- lV. st. Allegro comodo

TREĆI KRUG - ukupno trajanje: 7 min
1. Gaetano Pugnani - Fritz Kreisler: Preludij i Allegro za violinu i klavir (5.56)

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • Solistička natjecanja:
  • 2. kat. / 1. nag. (96.40) / Regionalno HDGPP (Zadar, Hrvatska) 2012.
  • 2. kat. / 1. nag. (98.58) / Državno HDGPP (Varaždin, Hrvatska) 2012.
  • 3. kat. / 1. nag. / Rudolf Matz (Čakovec, Hrvatska) 2013.
  • 3. kat. / 1. nag. (60) / Daleki Akordi (Split, Hrvatska) 2013.
  • 3. kat. / 1. nag. (98.80) / Regionalno HDGPP( Zadar, Hrvatska) 2014.
  • 3. kat. / 1. nag. (99.30) / Državno HDGPP ( Velika Gorica) 2014.
  • 3. kat. / 1. nag. ( 98.33) / Porečki tirando con pizzicato (Poreč, Hrvatska) 2015.
Životopis natjecatelja

Matej Mijalić, rođen je 26. 10. 2000. god. u Rijeci. Svirati violinu započeo je sa osam godina u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci u klasi prof. Danijela Trinajstića. Ove šk. god. upisuje prvi razred srednje škole u istoj ustanovi u klasi prof. Anamarije Martinčić.
Tijekom dosadašnjeg školovanja nastupio je na sedam natjecanja regionalnog, državnog i međunarodnog karaktera.
Osvojio je:
1. nagradu na Regionalnom natjecanju u Zadru, veljača 2012.
1. nagradu na Državnom natjecanju u Varaždinu, ožujak 2012.
1. nagradu na Međunarodnom natjecanju Rudolf Matz u Čakovcu,
siječanj 2013.
1. nagradu na Međunarodnom natjecanju Daleki Akordi u Splitu,
travanj 2013.
1. nagradu na Regionalnom natjecanju u Zadru, veljača 2014.
1. nagradu na Državnom natjecanju u Velikoj Gorici, travanj 2014.
1. nagradu na Međunarodnom natjecanji Porečki tirando con pizzicato,
ožujak 2015.
U lipnju 2014. god. prolazi audiciju za kurs za nadarenu djecu pri Univerzitetu za glazbu i primjenjene umjetnosti u Beču u klasi prof. Marina Sorokowa.
Sudjelovao je na seminarima: Laus u Dubrovniku 2013. i 2014. godine u klasi prof. Marine Sorokowe i zimskom seminaru u Opatiji Pro Musica 2014. i 2015. u klasi iste profesorice.

Životopis mentora

Anamarija Martinčić
30.04.1990, Rijeka
Nova cesta 12 d, POBRI; 51410 OPATIJA
095/911-3224
ancyana@gmail.com

OBRAZOVANJE
Osnovna škola „Rikard Katalinić-Jeretov“ Opatija 1996.-2004. g.
Osnovna glazbena škola „Ino Mirković“ Opatija 1998.-2004. g.
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka 2004.-2008. g. (glazbenik violinist);
Muzička akademija Zagreb preddiplomski studij 2008.-2012. g (bacc. Muzike, glazbenik violinist);
Muzička akademija Zagreb diplomski studij 2012.-2014. g.
RADNO ISKUSTVO
Školska praksa odrađena u školama¸:
Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb, 2011/12. g;
Glazbena škola Jastrebarsko, 2012/13. g
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, 2014. -

Smještaj

Za sudionike natjecanja dogovorili smo povoljniju cijenu smještaja u Bluesun Hotelu Kaj.