Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito solističko natjecanje glazbenika u tri kruga, koncerti i radionice
30. 4. - 3. 5. 2015. (četvrtak, petak, subota i nedjelja)

Profil natjecatelja

Matej Štih

( eufonij / rođ. 2000.g / 4.kat )

GŠ Sevnica, Cesta na grad 22, Sevnica, Slovenija

Mentor: Franc Lipovšek, prof.
Korepetitor: Domagoj Guščić, prof. ( klavir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 6.50 min
1. Barbara York: Arioso Gloria (3.50 min)
2. Bernard Fitzgerald: Call (from Modern Suite, 3 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 8 min
1. Robert Clerisse: Priere (3.50 min)
2. Ivan Glibota-Crni: Marijanski concertino (3 min)
3. Philip Sparke: Little overture (1.50 min)

TREĆI KRUG - ukupno trajanje: 6.50 min
1. Arcangelo Corelli: Prelude and Minuet (3 min)
2. Jules Demersseman: Cavatina (3.50 min)

Smještaj

Za sudionike natjecanja dogovorili smo povoljniju cijenu smještaja u Bluesun Hotelu Kaj.