Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

3. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga, koncerti i radionice
5. i 6. svibnja 2016. (četvrtak i petak) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Borna Simeunović

( Gitara / rođ. 2002.g / 4.kat )

GŠ pri OŠ Marija Bistrica, Marija Bistrica, Hrvatska

Mentor: Robert Međugorac, prof.
Program

P R V I K R U G - 7 min. - ukupno trajanje: 6,48 min.
1. Luigi Legnani: 36 Capriccien op. 20, br. 33 Pollacca (1,56 min.)
2. Nikita Koshkin: Prelude i Vals (4,52 min.)

D R U GI K R U G - 9 min. - ukupno trajanje: 8,24 min.
1. Mauro Giuliani: Varijacije op. 107 (5,36 min.)
2. Roland Dyens: Tango en sky (2,48 min.)

T R E Ć I K R U G - 7 min. - ukupno trajanje: 5,27 min.
1. Napoléon Coste: Etude br. 22 (3,18 min.)
2. Borna Simeunović: Bezimena (2,09 min.)

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • 2. kat. / 3. nag. (75.76) - Porečki tirando 2012.
  • 1. kat. / 2. nag. (85.33) - Omiš guitar fest 2012.
  • 1. kat. / 2. nag. (88.00) - Velika Gorica HDGPP 2013.
  • 2. kat. / 1. nag. (96.04) - Novi Marof 2014. SREBRO
  • 3. kat. / 3. kr. / 1. nag. (91.925) - Zvukolik 2014. BRONCA
  • 2. kat. / 2. nag. (80,50) - Zagreb guitar festival 2015.
  • 3. kat. / 2. kr. / 1. nag. (91.700) - Zvukolik 2015.
  • 3. kat. / 1. nag. (91.00) - Novi Marof 2016. BRONCA
Životopis mentora

Robert Međugorac
Osnovnu glazbenu školu za gitaru završio sam u Slavonskom Brodu u klasi prof. Antuna Matoševića. Maturirao sam u tri srednje škole; za strojarskog tehničara u Sl. Brodu, solo pjevanje u klasi prof. Lade Majić u GŠ Vatroslav Lisinski u Zagrebu te gitaru u GŠ Varaždin pod mentorstvom prof. Darka Siplačkog.
Na Umjetničkoj akademiju u Osijeku diplomirao sam glazbenu pedagogiju. Nakon toga sam na „Filozofskom fakultetu Družbe Isusove“ završio prvu godinu filozofije i religijskih znanosti.
Tijekom studija pohađao sam seminare iz solo pjevanja kod prof. Snježane Bujanović i prof. Dunje Vejzović.
Privatno sam učio jazz kod prof. Gorana Jurića, kompoziciju kod prof. Marka Ruždjaka i prof. Milka Kelemena te fotografiju kod prof. Darka Prokeša.
Od 1998. do 2002. plesao sam honorarno u baletnoj skupini HNK Osijek, pod vodstvom gospođe Štefanije Heler i nastupao u nekim operama i operetama; Rigoleto, Šišmiš, Ero s onoga svijeta, Barun Trenk itd.
Pedagoškim radom bavim se od 2003. te sam s učenicima ostvario mnogobrojne nagrade na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Radio sam kao nastavnik glazbene kulture, solfeggia, tambura i gitare u više škola; OŠ Stjepana Bencekovića Horvati, OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Donja Zelina, GŠ Brune Bjelinskog Daruvar gdje sam bio voditelj područnog odjela Grubišno Polje, GŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok.
Trenutno radim kao nastavnik gitare u GŠ pri OŠ Marija Bistrica.
Svirao sam u raznim sastavima od kojih bih izdvojio autorski rad u anti-metal bendu “Djeca s groblja”, jazz sastavu “Vertex” i “klasičnom“ duetu 3o/4tet (flauta - gitara) s flautisticom Anom Kralj.
Od 1997. sam aktivan u Pokretu za oslobođenje životinja / Veganskom pokretu. Idejni sam začetnik udruge „Veseli Vegani“ u sklopu koje sam održao niz predavanja o animalističkom abolicionizmu u Zagrebu, Rijeci, Beogradu, Mariboru, Čakovcu, Vukovaru, Bačkoj Palanci, Vinkovcima, Županji, itd.
Autor sam popularno-znanstvene konferencije „Veganski ručak“ te autor i voditelj TV emisije „Oslobođenje životinja - abolicionizam, veganstvo, antispecizam“.
2013. upisao sam doktorat iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, grana etike. U užem smislu bioetika, zooetika, animalistika.
Od 2014. autor sam i umjetnički ravnatelj muzičkog festivala Bistrički ZVUKOLIK, međunarodnog mješovitog natjecanja glazbenika u tri kruga, koncerata i radionica.
Od 2015. autor sam i voditelj neovisnog međumrežnog lista s fokusom na prava / oslobođenje svih životinja (ljudskih i ne-ljudskih), osloboditeljstvo (abolicionizam), veganstvo, protuvrstaštvo (antispecieizam).
Od 2015. autor sam i voditelj popularno-znanstvenog ciklusa predavanja i tribina “Oslobođenje životinja” utorkom u knjižnici Bogdana Ogrizovića na Cvjetnom trgu u Zagrebu.
Otac sam predivne tri kćeri (Inon, Rien i Enei) i predivna dva sina (Andorni i Denonis).