Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

3. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga, koncerti i radionice
5. i 6. svibnja 2016. (četvrtak i petak) u Mariji Bistrici

MLADI PADOVEC - natjecanje učenika osnovnih glazbenih škola, 07. veljače 2015. u Novom Marofu

PROPOZICIJE NATJECANJA

Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju svi učenici osnovnih glazbenih škola.
Učenici se natječu u dvije discipline – I. Puhači (flauta, klarinet, saksofon, truba, rog, trombon, eufonij, tuba) i II. Ostali (klavir, violina, harmonika, gitara, tambure), u tri kategorije.

Natjecanje se održava u Kulturnom centru „Ivan Rabuzin“, Novi Marof http://kulturni-centar.novi-marof.hr/index.php?content=POU_Novi_Marof, te u prostoru Glazbene škole, Zagorska 30.

Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju natjecatelji za koje su uvjeti navedeni u prijavi ispunjeni u cijelosti i na vrijeme. U protivnom mogu biti diskvalificirani.

Natjecanje je javno. Dozvoljeno je snimanje, ali bez ometanja natjecatelja.
Na natjecanju učenika cjelokupni program natjecatelji izvode napamet.
Sudionici natjecanja su dužni na natjecanje ponijeti notni materijal svog programa i dati ocjenjivačkom sudu na uvid ako ocjenjivački sud tako zatraži.
U slučaju prekoračenja propisanog vremena trajanja programa ocjenjivački sud može diskvalificirati natjecatelja.

Natjecatelj može svaku skladbu izvesti samo jedanput, a tijekom izvedbe ne smije biti prekidan i ometan.

Ako natjecatelj nema korepetitora mora to posebno naznačiti u prijavi, te će mu se omogućiti jedna proba i nastup sa službenim korepetitorom po cijeni od 100 kuna. U tom slučaju obavezno je slanje nota u pdf formatu s prijavom.

Ocjenjivanje natjecatelja temelji se na vrednovanju sljedećih elemenata:
1. Tehničke vještine
2. Kvalitete zvuka
3. Fraziranja, poštivanja stilskih obilježja i muzikalnosti
4. Točnosti izvedbe
5. Umjetničkog dojma izvedbe (ocjene osobnog pristupa izvedbi)

Natjecatelji se ocjenjuju bodovima od 1 do 100.

Uspjeh svakog natjecatelja određuje se zbrajanjem bodova s tiskanice za ocjenjivanje svakog člana ocjenjivačkog suda i dijeljenjem zbroja s onim brojem članova ocjenjivačkog suda koliko ih je ocjenjivalo toga natjecatelja. Srednja (konačna) ocjena sastoji se od cijelog broja s moguća prva dva decimalna broja iza zareza, bez zaokruživanja.

I. nagrada ................... 90,00 - 100 bodova
II. nagrada .................. 80,00 - 89,99 bodova
III. nagrada ................. 70,00 - 79,99 bodova

Po završetku natjecanja u pojedinoj kategoriji objavljuju se zbirni rezultati - poredak natjecatelja, konačna ocjena i moguća nagrada.

Učenicima se dodjeljuju diplome za osvojenu nagradu i za sudjelovanje kao i prigodne nagrade, a nastavnicima priznanja za osvojenu nagradu i sudjelovanje učenika.
Ako više natjecatelja osvoji isti broj bodova, poredak određuje ocjenjivački sud.
Odluka ocjenjivačkog suda je konačna i neopoziva.

DISCIPLINE
I. Puhači: flauta, klarinet, saksofon, truba,rog, trombon, eufonij, tuba.
II. Ostali: klavir, harmonika, violina, gitara, tambura.


KATEGORIJE
I. kategorija ....................... učenici 1. i 2. razreda osnovne škole
II. kategorija ...................... učenici 3. i 4. razreda osnovne škole
III. kategorija ..................... učenici 5. i 6. razreda osnovne škole

I. KATEGORIJA
Program po slobodnom izboru.
Trajanje:od 3 do 5 minuta.

II. KATEGORIJA
Program po slobodnom izboru.
Trajanje: od 5 do 7 minuta.

III. KATEGORIJA
Program po slobodnom izboru.
Trajanje: od 7 do 10 minuta.

Nakon završetka natjecanja i objave rezultata, učenici koji su osvojili najveći broj bodova u svakoj kategoriji nastupit će na završnom koncertu gdje će se također dodijeliti diplome i nagrade svim natjecateljima, te priznanja njihovim mentorima.

Rok za prijavu je 31. siječnja 2015.

Kotizacija iznosi 250 kuna a uključuje i ručak u menzi Osnovne škole Novi Marof, Zagorska 23.

Uplata se vrši na račun:

Osnovna škola Novi Marof – Osnovno glazbeno obrazovanje, Zagorska 23, 42220, Novi Marof
OIB: 22230823677
IBAN: HR9424890041120003555
U slučaju odustajanja kotizacija se ne vraća.

Prijave se šalju isključivo elektronskom poštom na adresu mladipadovec@gmail.com
Prijava mora sadržavati: ime i prezime natjecatelja; razred u glazbenoj školi i instrument; naziv glazbene škole iz koje dolazi i mjesto; ime mentora; kategorija; program koji izvodi (Naziv skladatelja i skladbe) te trajanje pojedine skladbe; ime korepetitora (naznačiti ako je potreban službeni korepetitor; klavirska pratnja za službenog korepetitora u pdf formatu).

Sve informacije o rasporedu i vremenu natjecanja možete pročitati na stranici http://www.os-novi-marof.skole.hr/

Organizator natjecanja zadržava pravo izmjene i/ili dopune propozicija. Redoslijed nastupa te satnica natjecanja bit će objavljena na stranici

http://ogs-ipadovec.novi-marof.com/index.php?content=novosti&id=64

Smještaj

Za sudionike natjecanja dogovorili smo povoljniju cijenu smještaja u Bluesun Hotelu Kaj.

Sponzori