Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

8. međunarodno mješovito natjecanje glazbenika, koncerti i radionice
Od 10. do 13. 5. 2021. (ponedjeljak - četvrtak) u Mariji Bistrici i Dugom Selu

Zadnji rok za prijavu je srijeda, 28. 4. 2021.

Donatori

ZLATNI SPONZOR

HIDROING  D.D. VARAŽDIN


SREBRNI DONATORI

ELEKTRO KRUNO d.o.o., Margečan

VNUK d.o.o.,  Vrhovljan

DOMUS INTERIJERI d.o.o., Mala Subotica

EPOTEH floor solutions d.o.o.,  Zagreb

ELTING d.o.o., Pušćine

CK INSTALACIJE d.o.o., ZAGREB
BRONČANI DONATORI

HIDROIZOLACIJE PLAN d.o.o., Zagreb

"SENČAR-METAL", JOSIP SENČAR, Slakovec

LACKOVIĆ d.o.o., Marija Bistrica

INVESTINŽENJERING d.o.o., Zagreb

PREFA AluminijskiproizvodiGmbh

KOLNIK d.o.o., Marija Bistrica


Bistrički zvukolik