Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

4. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 4. do 7. svibnja 2017. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Tomislav Troha

( saksofon / rođ. 1999.g / 6.kat )

GŠ Karlovac, Karlovac, Hrvatska

Mentor: Boris Kolaric, prof. mentor
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 9 min
1. Darius Milhaud:
- I. st. - Scaramouche
- II. st. - Modere
- III. st. - Brazileira

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 10 min
1. Paul Creston- sonata za alt saksofon
- I. st. - with vigor
- II. st. - with tranquility

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • 3. nagrada/ Glazbeni festival "Vaga"(Karlovac) 2011.
  • 2. kat. / 2. nag. (96.31) / HDGPP (Varaždin, Hrvatska) 2012.
  • Nagradni nastup s kvartetom Rucner / XIX. Lions Grand Prix (Rijeka, Hrvatska) 2013.
  • Nagradni nastup u ciklusu glazbene mladeži / XX. Lions Grand Prix (Rijeka, Hrvatska) 2014.
  • Kategorija D / 3. nag. (89,25) / Davorin Jenko (Beograd, Srbija) 2016.
  • Komorna natjecanja:
  • 2. kat. / 2. nag. (88.10) / duo / HDGPP (Opatija, Hrvatska) 2014.