Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

5. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 3. do 6. svibnja 2018. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Daren Pavletić

( saksofon / rođ. 2006.g / 3.kat )

GŠ Karlovac, Karlovac, Hrvatska

Mentor: Boris Kolarić , prof. mentor
Korepetitor: Ana Obrovac ( glasovir )
Program

Ukupno trajanje: 8,45 min
1. Tomislav Uhlik: Jazz sonatina, 1 st. (1,30 min)
2. Jerome Naulais: Kansax city (2,15 min)
3. Miroslav Miletić: Noveleta ( 2, 30 min)
4. Felix Antonini: Divertissement tzigane (2, 30 min)

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • 1. kat./ 1. nag. / Međunarodno natjecanje puhača Varaždin Woodwind & Brass(Varaždin, Hrvatska) 2016.
  • 1. kat./ 1. nag. / Međunarodno natjecanje Davorin Jenko(Beograd, Srbija) 2016.
  • 2. kat./ 1. nag. (2.mj.) / Bistrički zvukolik (Marija Bistrica, Hrvatska) 2016.
  • 2. kat./ 2. nag. / Međunarodno natjecanje Davorin Jenko(Beograd, Srbija) 2017.
  • 2. kat./ 1. nag. / Međunarodno natjecanje puhača Varaždin Woodwind & Brass(Varaždin, Hrvatska) 2017.
  • 2. kat./ 1. nag. (2.mj.) / Bistrički zvukolik (Marija Bistrica, Hrvatska) 2017.
  • 2.kat./ 2. nag. / Regionalno natjecanje (Jastrebarsko, Hrvatska) 2018.
  • Nagrada Guvernera - Finalist /Međunarodno natjecanje Lions Grand Prix / 3 etape /(Zagreb, Rijeka, Hrvatska) 2018.