Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

5. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 3. do 6. svibnja 2018. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Ivan Kukurić

( glasovir / rođ. 1999.g / 6.kat )

GŠ Frana Lhotke, Sisak, Hrvatska

Mentor: Morana Rajman Jelić , prof. savjetnik
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 10 min
1. Frederic Chopin: Scherzo op. 31, br. 2 u b-molu (10 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 7.30 min
1. Franz Liszt: Koncertna etida br. 3 "Un sospiro" u Des duru (6 min)
2. Aleksandr Skrjabin: Preludij op. 11, br. 10 u cis molu (1.30 min)

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • 3.kat/2.nag. (88,67)/Županijsko natjecanje učenika klavira (Sisak, Hrvatska) 2014.
  • E kat./Priznanje (79,67)/ Memorijal Jurica Murai (Varaždin, Hrvatska) 2015.
  • 7. kat./3.nag. /Mednarodno Koroško klavirsko tekmovanje (Radlje ob Dravi, Slovenija) 2015.
  • 4.kat./Priznanje/Mladi virtuozi (Zagreb, Hrvatska) 2016.
  • 4.kat./1.nag. (95,50)/Županijsko natjecanje učenika klavira (Sisak, Hrvatska) 2016.
  • 5.kat./2.nag. (89,33)/Sonus (Križevci, Hrvatska) 2017.
  • 5.kat./1.nag. (92,80)/Regionalno natjecanje HDGPP (Novska, Hrvatska) 2017.
  • 5kat./2.nag. (96,82)/ Državno natjecanje HDGPP (Zagreb, Hrvatska) 2017.
  • 6.kat./1.nag. (97,60)/Županijsko natjecanje učenika klavira (Sisak, Hrvatska) 2018.
Životopis natjecatelja

Ivan Kukurić rođen je 11.02.1999. u Sisku. Započeo je osnovno glazbeno obrazovanje klavira 2009. godine u klasi nastavnice Morane Rajman Jelić, prof. savjetnice, u Glazbenoj školi Frana Lhotke u Sisku. Osnovnu glazbenu školu završava 2014. godine. Iste godine nastavlja srednje glazbeno obrazovanje klavira u Glazbenoj školi Frana Lhotke u Sisku u klasi nastavnice Morane Rajman Jelić, prof. savjetnice. Trenutno je učenik 4.razreda. Sudjelovao je na brojnim produkcijama i natjecanjima na kojima je osvajao nagrade te pohađao seminare i radionice kod uvaženih glazbenih pedagoga (Ruben Dalibaltayan, Ida Gamulin, Jasminka Stančul, Maja Bakrač, Karlo Ivančić).

Životopis mentora

Morana Rajman Jelić rođena je u Sisku 1958. godine. Nakon osnovne i srednje glazbene škole upisuje Akademiju za glazbu u Ljubljani, gdje je diplomirala 1981.godine. Nakon toga se zaposlila u Glazbenoj školi Josip Slavenski u Zagrebu, a od 1995.godine u Glazbenoj školi Frana Lhotke u Sisku. Tijekom radnog vijeka sa svojim učenicima natjecala se na međunarodnim i državnim natjecanjima, ustanovila županijsko natjecanje u Sisačko-moslavačkoj županiji, organizirala javne i humanitarne koncerte, radila kao mentor pripravnicima i studentima.