Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

5. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 3. do 6. svibnja 2018. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Maria Mileta

( glasovir / rođ. 2005.g / 3.kat )

GŠ Ivana Lukačića, Šibenik, Hrvatska

Mentor: Mara Sekso , prof.
Program

Ukupno trajanje: 8,40 min.
Johann Sebastian Bach: Dvoglasna invencija u f-molu BWV780 (2 min)
Aleksandar Grečanjinov: Tužaljka op. 3 br. 1 (3 min)
Edvard Grieg: Leptir, op. 43 br. 1 (2,1 min)
Bruno Bjelinski: Ententini (1,3 min)