Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

5. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 3. do 6. svibnja 2018. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Mateo Radojević

( saksofon / rođ. 2008.g / 2.kat )

GŠ Karlovac, Karlovac, Hrvatska

Mentor: Boris Kolarić , prof. mentor
Korepetitor: Ana Obrovac, prof. ( glasovir )
Program

Ukupno trajanje: 6,30 min.
1. Jéròme Naulais: Coconotes (1.30 min)
2. Marcel Perrin: Berceuse (3 min)
3. Vanja Dražinić: Koračnica (2 min)

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • 1. kat. / 1. nag. / alt saksofon / Školsko natjecanje GŠ Karlovac (Karlovac, Hrvatska) 2018.
Životopis natjecatelja

Mateo je učenik 1. razreda glazbene škole u Karlovcu gdje aktivno svira saksofon samo 6 mjeseci. Sudjelovao je u brojnim školskim koncertima i drugim prilikama te je ove godine bio najmlađi polaznik 11. Škole saksofona u Jastrebarskom. Uz glazbenu školu Mateo pohađa i 3. razred osnovne škole i aktivno trenira rukomet.