Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

5. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 3. do 6. svibnja 2018. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Nika Kovačić

( gitara / rođ. 2004.g / 4.kat )

OGŠ pri OŠ Marija Bistrica, Marija Bistrica, Hrvatska

Mentor: Robert Međugorac , prof.
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 6.10 min.
1. Johann Sebastian Bach: Suita za lutnju iz BWV 996 - Allemande (3.20 min)
2. Francisco Tarrega: Marieta (2.50 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 6 min.
1. Pedro Ximenes Abril Tirado: Minuets br. 74 (2 min)
2. Antonio Lauro: Maria Carolina (Valse Venezolano) (4 min)