Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

5. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 3. do 6. svibnja 2018. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Roberto Hren

( bisernica / rođ. 2001.g / 5.kat )

ŠUDIGO, Zabok, Hrvatska

Mentor: Petar Varga , bacc. muz.
Korepetitor: Valentina Čanžar ( glasovir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 9 min
1. Niccolo Paganini (obr Vice Zirdum): Capriccio (5,10 min)
2. Vice Zirdum: Ples na žici (3,50 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 5.25 min
1. Wilhelm Bernhard Molique (obr. Petar Varga): Andante iz Koncerta u d molu, Op. 69 (4,00 min)
2. Nikolaj Rimski Korsakov (obr. Petar Varga): Bumbarov let (1,25 min)

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
 • Solistička natjecanja:
 • 4. K. kat. / 1. nag. (97.00) / MNT (Požega, Hrvatska) 2018.
 • 5. kat. / 1. nag. (94.92) / Bistrički zvukolik (M. Bistrica) 2017.
 • 4. kat./ 1. nag. (92.18) / HDGPP (Jastrebarsko, Hrvatska) 2017.
 • D kat. / srebrno priznanje (92.5) / Svirél (Kozana, Slovenija) 2016.
 • D kat. / zlatno priznanje (97.00) / (Dobrovo, Slovenija) 2015.
 • 3.kat. / 2. nag. (97, 60) /HDGP / (Dubrovnik, Hrvatska) 2015.
 • 3. kat / 1. nagrada (91,30) HDGPP / (Požega, Hrvatska) 2015
 • Komorna natjecanja:
 • A1 kat. / 1. nag. (93.00) / MFUTG (Osijek, Hrvatska) 2017.
 • kat. KOSOVEL / brončano priznanje (88.00) Svirél (Kozana, Slovenija) 2016
Životopis natjecatelja

Roberto Hren rođen je 2. 12. 2001. u Zagrebu. Živi u Mariji Bistrici. Osnovnu školu i Osnovnu glazbenu školu pohađao je u Mariji Bistrici. Od malih nogu interesira ga glazba. Igrao se sa harmonikom i blok flautom. U drugom razredu osnovne upisao je glazbenu školu s glavnim predmetom - tambure. U prvom i drugom razredu podučavao ga je prof. Miroslav Hriberski, u trećem razredu prof. Robert Međugorac, a od četvrtog pa sve do šestog razreda prof. Tatijana Lenart. Trenutno pohađa Gimnaziju AGM u Zaboku te Glazbeni odjel srednje Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku (ŠUDIGO), smjer tambura - bisernica kod nastavnika Petra Varge. Natječe se u različitim kategorijama: kao solist i u tamburaškim orkestrima. Uspješan je u obje kategorije. Nastupa s dva orkestra: Tamburaški orkestar zabočke glazbene škole i Tamburaški orkestar KUD-a Lovro Ježek, Marija Bistrica. U slobodno vrijeme bavi se trčanjem i skladanjem.

Životopis mentora

Petar Varga sveučilišni je prvostupnik tambure. Diplomirao je na Konzervatoriju Franza Schuberta u Beču (u suradnji sa Akademija za muzička tancova i lik. umetnost, Plovdiv, Bugarska), a obrazovanje nastavlja na Diplomskom studiju – Tamburaško umijeće pri Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Kao studijski glazbenik surađuje s brojnim autorima, izvođačima i izdavačkim kućama, tamburaškim sastavima, svira u orkestru „Zagrebački tamburaši“, te se kao autor glazbe i glazbenih obrada pojavljuje na festivalima i
koncertima u zemlji i inozemstvu. U stručnim udrugama HUZIP i ZAMP ima prijavljeno preko tristo djela. Kao koncertni glazbenik nastupao je s ansamblom Lado, brojnim izvođačima na koncertima i festivalima, te u kazalištu Komedija na nekoliko predstava i mjuzikala. Danas je učitelj tambura u OGŠ pri OŠ Ksavera Šandora Gjalskog i srednjoj Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku. Voditelj je i dirigent nekoliko folklornih tamburaških sastava i tamburaških orkestara; u Zaprešiću, Zaboku i Zagrebu.
Jedan je od predavača na seminarima za voditelje i dirigente tamburaških sastava i orkestara organiziranih od strane Hrvatskog sabora kulture i Agencije za odgoj i obrazovanje. Član je stručnog
povjerenstva na smotrama folklora u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. Sa svojim je učenicima postigao niz zapaženih rezultata na natjecanjima tamburaša solista, tamburaških ansambala i orkestara. Posljednje su prve i druge nagrade solista i ansambala na županijskim i državnim natjecanjima učenika glazbenih škola u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, te zlatna plaketa „Tambura Paje Kolarića“ s međunarodnog festivala umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku.