Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

5. festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika (solista i komornih sastava), koncerti i radionice
Od 3. do 6. svibnja 2018. (četvrtak, petak, subota i nedjelja) u Mariji Bistrici

Profil natjecatelja

Tomislav Troha

( saksofon / rođ. 1999.g / 6.kat )

GŠ Karlovac, Karlovac, Hrvatska

Mentor: Boris Kolarić , prof. mentor
Korepetitor: Ana Obrovac, prof ( glasovir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 10,50 min
1. Branko Lazarin: Tri stavka za saksofon
- 3. stavak 3,50 min
2.Paule Maurice: Tableaux de provence
- 1. st: Farandole des juenes filles 3 min
- 2. st: Chanson pour ma mie 2 min
- 3. st: La bohemienne 2 min

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 8 min
Eugene Bozza: Douze etudes caprices br.2 1,30 min

Erwin Schulhoff: Hot sonate, 1.st. 6,30 min