Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

8. međunarodno mješovito natjecanje glazbenika, koncerti i radionice
Od 10. do 13. 5. 2021. (ponedjeljak - četvrtak) u Mariji Bistrici i Dugom Selu

Pravilnik

1. OPĆENITO

a) Osmo međunarodno mješovito solističko i komorno natjecanje svih glazbenika (instrumentalista i pjevača) „Bistrički zvukolik 2021.” bit će održano od 10. do 13. svibnja 2021. godine (ponedjeljak - četvrtak), u Bluesun Hotelu Kaj u Mariji Bistrici te u Glazbenoj školi Dugo Selo, Zagrebačka ul. 24, Dugo Selo.

b) Pravo sudjelovanja imaju natjecatelji iz cijelog svijeta, bez obzira na stupanj i vrstu školovanja (muzička akademija, konzervatorij, glazbena škola, privatna škola, privatna poduka ili samouki glazbenici).

c) Natjecanje je u potpunosti otvoreno za javnost, no posjete se mogu ograničiti u slučaju navedenima u posebnim zakonskim propisima i važećim epidemiološkim mjerama. Dozvoljeno je tiho fotografiranje te audio i video snimanje, ali bez ometanja natjecatelja.

d) Svi pjevači i instrumentalisti natječu se u samo jednoj, mješovitoj disciplini, ali raspoređeni po dobnim kategorijama.
"Mješovito" znači da se npr. flauta natječe u istoj disciplini s harmonikom, udaraljkama, violinom, trubom, glasovirom, bisernicom itd. Natjecatelj može nastupiti kao solista i/ili u komornom sastavu.

e) Na natjecanju se izvodi isključivo „klasična” glazba. Pod tim podrazumijevamo; renesansnu glazbu, barok, klasiku, romantizam, impresionizam, suvremenu glazbu itd.
Može se svirati pop, rock, jazz, folklor, metal, techno itd., ali skladbe moraju biti obrađene i odsvirane na "klasičan" način.

f) U slučaju bilo kakvih nejasnoća uzrokovanih prijevodom, mjerodavnim se smatra tekst Pravilnika na hrvatskom jeziku.

2. ORGANIZATOR

a) Organizator natjecanja Udruga "Svesvir" zadržava pravo izmjene ovog Pravilnika.

b) Organizator natjecanja rezervira i zadržava sva prava audio i video snimanja te emitiranja i objavljivanja, bez ikakve naknade i suglasnosti natjecatelja, čime se natjecatelj odriče svih prava u korist organizatora.

c) Odricanje od odgovornosti (disclaimer): Organizator se odriče svih odgovornosti u slučaju ozljede ili bilo kakve nesreće sudionika natjecanja (aktivni i pasivni sudionici, profesori, organizatori, izlagači, kao i svi ostali gosti koji se nađu u prostorijama gdje se održava manifestacija) te oštećenja ili krađe njihove imovine.

3. UVJETI (propozicije) i NATJECANJE

Na ovoj poveznici je PDF s uvjetima za soliste i komorne sastave, gdje su navedeni i iznosi nagrada i kotizacija:

https://drive.google.com/file/d/16cO2mT9BnP_WjDzETBSUIcQ2i-J94OXZ/view

a) Redoslijed nastupa (satnica) bit će objavljen na mrežnim stranicama Bistričkog zvukolika najkasnije tri dana prije početka natjecanja.

b) Natjecanje će se odvijati abecednim redom (prema prezimenu kod solista i prema imenu sastava kod komornih sastava), a ove godine počinje slovom „k”, kao osmo slovo u nazivu festivala „Bistrički zvukolik“ (K, L, LJ, M, N, NJ, O, P, Q, R, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, A, B, C, Č, Ć, D, Đ, DŽ, E, F, G, H, I, J).

c) Natjecatelji se trebaju javiti na registracijski stol uz predočenje valjanih dokumenata (osobna ili putovnica) najkasnije 30 minuta prije početka natjecanja.

d) Svakom natjecatelju će biti omogućeno usviravanje prije nastupa.

e) Natjecatelji program izvode samo jedanput.

f) SOLISTI: Cjelokupni program izvode napamet

KOMORNI SASTAVI: Mogu svirati / pjevati iz nota

g)  Na natjecanju nije određen broj skladbi, niti minimalno trajanje programa, nego je to ostavljeno umjetnicima i mentorima na osobnu procjenu.

h) U svim kategorijama mogu se izvoditi i pojedini stavci cikličkih djela (sonatina, sonata, tema s varijacijama, suita, koncert).

i) Natjecatelji sami odlučuju hoće li pri izvedbi poštivati oznake za ponavljanje.

j) Tijekom izvedbe natjecatelji ne smiju biti prekidani ili ometani, niti im itko iz publike smije išta savjetovati.

k) U slučaju prekoračenja zadane minutaže, Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti natjecatelja.

l) Jednom odsvirane skladbe (ili stavci) ne smiju se ponavljati u idućim krugovima (etapama) natjecanja.

lj) Pratnja za solistički nastup dozvoljena je na svim instrumentima, kao i uz matricu.

m) Udaraljkašima ove godine ne možemo osigurati glazbala pa vas molimo da svirate na svojim glazbalima.

n) Za one koji žele nastupiti u disciplini glasovir četveroručno, šesteroručno itd., napominjemo da imamo samo jedan glasovir.

 

4. PRIJAVA

a)  Slanjem prijave natjecatelji potvrđuju da se slažu sa svim pravilima natjecanja, a za maloljetne natjecatelje jamče njihovi roditelji / staratelji.

b) Nakon što ispunite prijavu (s priloženom potvrdom o uplati kotizacije i prema potrebi naknade za korepetitora), prijava će se smatrati završenom te će Vaše ime biti uvršteno na popis prijavljenih natjecatelja.

c) Promjena programa navedenog u prijavi neće biti dopuštena.

d) Nepotpune prijave kao i netočno navođenje podatka u prijavi bit će razlog za isključenje natjecatelja.

e) Zadnji rok za prijave je subota, 1. svibnja 2021. godine. u 24:00

f) Planirano trajanje natjecanja je 4 dana, odnosno 27 radnih sati.

g) U slučaju odustajanja, KOTIZACIJA SE NE VRAĆA.

h) Natjecatelj se može prijaviti i nastupiti u višoj kategoriji nego je predviđena za njegovu dob.

i) Natjecatelji koji su sudjelovali i/ili pobijedili na prijašnjim natjecanjima Bistrički Zvukolik (osvojili zlato / 1. nagrada - 1. mjesto), ove se godine mogu opet prijaviti u istu kategoriju, pod uvjetom da ih u tome ne sprječava dobno ograničenje.

j)  Natjecatelji se mogu prijaviti na Zvukolik kao:

vokali: solo pjevanje, zbor
gudači: violina, viola, violončelo, kontrabas
drveni duhači: flauta (pikolo, C, alt i bas), blokflauta (recorder), klarinet (bas klarinet), saksofon (sopran, alt, tenor, bas), oboa, fagot (kontrafagot)
limeni duhači: truba, rog, trombon, eufonij, tuba
glazbala s tipkama: klavir, čembalo, čelesta, orgulje, harmonika, bandoneon
trzalački glazbala: gitara, tambure (bisernica, brač), harfa, balalajka, lutnja, mandolina, domra
udaraljke: marimba, vibrafon, ksilofon, timpani, set bubnjeva, doboš, činele
ostala glazbala: teremin, Martenotovi valovi, usna harmonika, sitar, električna gitara, bas gitara, staklozvon (glass harp), cimbal itd.

5. OCJENJIVAČKI SUD

a) Ocjenjivački sud sastavljen je od 12 priznatih domaćih i stranih glazbenih pedagoga, instrumentalista i pjevača koji rade kao profesori na glazbenim akademijama.

b) Svih 12 članova ocjenjivačkog suda ocjenjuje cjelokupno natjecanje, sluša sve natjecatelje - od početka do kraja natjecanja.

c) U slučaju odustajanja pojedinog člana Ocjenjivačkog suda organizator ima pravo na zamjenu novim članom. Ocjena se smatra važećom i ako uslijed „više sile“ broj članova ocjenjivačkog suda bude manji od predviđenog.

d) Član Ocjenjivačkog suda ne smije ocjenjivati natjecatelja kojeg podučava ili ako je s njim u srodstvu, niti ostale natjecatelje u toj kategoriji.

e) Ocjenjivački sud ocjenjuje kvalitetu izvedbe svakog natjecatelja prema Pravilniku ocjenjivanja-

f) Odluke Ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive, osim u slučaju povrede odredbi ovog Pravilnika.

g)  U slučaju povrede Pravilnika, o žalbama, koje moraju biti pismeno podnesene unutar 48 sati od objave rezultata, odlučuje Ocjenjivački sud, koji je dužan donijeti odluku u roku 8 dana od dana primitka žalbe, a ta odluka je konačna.

h). Ocjenjivački sud odlučuje o svemu što nije određeno ovim Pravilnikom i mjerodavan je pri odlučivanju bilo koje sporne situacije u svezi njegova tumačenja.

i) Osobna ocjena svakog člana Ocjenjivačkog suda je u potpunosti transparentna, a odmah nakon izvedbe članovi Ocjenjivačkog suda će u kratkom obraćanju savjetovati natjecatelja, uputiti ga na dobre i loše strane njegove izvedbe. 
Ako natjecatelj ne želi čuti savjete, može odmah nakon nastupa izaći iz dvorane

6. PRAVILNIK OCJENJIVANJA

a)  U svim kategorijama i svim krugovima natjecanja članovi Ocjenjivačkog suda ocjenjuju natjecatelje prirodnim brojevima (bez decimala) od jedan do sto (1 – 100), a rezultat (aritmetička sredina nakon približavanja) se iskazuje na tri decimale.

 1. nagrada - diploma za odličnu izvedbu: 90.000 – 100.000 bodova,
 2. nagrada - diploma za vrlo dobru izvedbu: 80.000 – 89.999 bodova,
 3. nagrada - diploma za dobru izvedbu: 70.000 – 79.999 bodova,

Priznanje za sudjelovanje - dovoljna izvedba: 50,000 - 69.99 bodova,

Priznanje za sudjelovanje - nedovoljna izvedba: 49,999 i sve manje od toga.

b) Sve ocjene su u potpunosti transparentne te se objavljuju na mrežnoj stranici Bistričkog zvukolika.

c)  Natjecatelj s najvećim brojem bodova (odnosi se na kategorije koje imaju više krugova natjecanja) u drugom ili trećem krugu nije automatski i apsolutni pobjednik natjecanja u svojoj kategoriji. Pobjednik je onaj natjecatelj koji ima najveći broj bodova uzevši u obzir aritmetičku sredinu bodova iz svih krugova.

d) Ako dva ili više natjecatelja osvoje isti broj bodova, prednost stječe mlađi natjecatelj, a ako su rođeni istog dana, onda poredak dodatnim vijećanjem određuje Ocjenjivački sud.

e) Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti svakog natjecatelja čiji nastup prekoračuje propisano trajanje za više od 30 sekundi.

f)  Da bi natjecatelj prešao u drugi krug natjecanja mora ispuniti ove uvjete:

 • u prvom krugu mora osvojiti najmanje 90 bodova te ujedno biti među sedam najboljih u 2., 3., 4., 5., 6. i 7. kategoriji (isto se odnosi i na komorne),
 • a da bi prešao u treći krug, mora u drugom krugu osvojiti opet najmanje 90 bodova te biti među četvero najboljih natjecatelja u 5. 6. i 7. kategoriji.

g) Ako nitko od natjecatelja ne ispuni zadane uvjete za prelazak u viši krug, natjecanje u toj kategoriji se odmah završava.

h) Ako natjecatelj u višim kategorijama brojem osvojenih bodova stekne uvjete za prolazak u drugi ili treći krug, ali iz nekog razloga odustane od daljnjeg natjecanja, tada Ocjenjivački sud na oslobođeno mjesto stavlja sljedećeg najbolje rangiranog natjecatelja koji je stekao potrebne uvjete za nastavak natjecanja.

7. NAGRADE

a) Glavne i posebne nematerijalne nagrade:

 • Zlato, srebro i bronca u svih sedam solističkih kategorija i sve tri komorne.
 • Posebna nagrada HDS-a (Hrvatskog društva skladatelja) za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora u svih devet kategorija.
 • Posebna nagrada EPTA-e (European Piano Teachers Association) za najbolju klavirsku izvedbu u svih devet kategorija.
 • Posebna nagrada ESTA-e (European String Teachers Association) za najbolju gudačku izvedbu u svih devet kategorija.
 • Posebna nagrada HDF-a (Hrvatsko društvo flautista) za najbolju flautističku izvedbu u svih devet kategorija
 • Posebna nagrada HUGIP-a (Hrvatska udruga gitarskih pedagoga) za najbolju izvedbu u svih devet kategorija
 • Posebna nagrada za najbolju izvedbu vlastite skladbe.
 • Posebna nagrada za najbolju improvizaciju.
 • Posebna nagrada za najmlađeg natjecatelja.
 • Posebna nagrada za najboljeg učitelja / mentora (za one učitelje koji dovedu pet i više natjecatelja + najbolji prosječni rezultat (zbroj ukupnih bodova svih njegovih natjecatelja podijeljeno s brojem njegovih natjecatelja) u odnosu na ostale mentore koji su također doveli pet i više natjecatelja)

b) Ocjenjivački sud dodjeljuje novčane nagrade natjecatelju ili komornom sastavu s najvećim brojem bodova u svakoj kategoriji, ako su stečeni uvjeti za apsolutnu prvu nagradu - prvo mjesto (zlato), diplome ostalim nagrađenim natjecateljima te priznanja svim ostalim natjecateljima.

c) Ocjenjivački sud može ne dodijeliti neku od nagrada ili po potrebi dodijeliti nagradu po zahtjevu pravednosti i čestitosti (ex aequo et bono), osim prve nagrade.