Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga
2. i 3. svibnja (petak i subota) 2014.

Profil natjecatelja

Luka Relić

( alt saksofon / rođ. 2001.g / 3.kat )

Jan Vlašimsky, Virovitica, Hrvatska

Mentor: Ivan Manjkas , mag. mus
Korepetitor: Svetlana Relić ( Klavir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje: 4.55 min
1. Jérôme Naulais: Kansax-City (2 min)
2. Felix Antonini: Divertissement Tzigane (2.55 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 4.30 min
1. Tomislav Uhlik: Jazz sonatina, I. stavak (1.40 min)
2. Jérôme Naulais: Petite suite Latine, I. stavak (2:50 min)

TREĆI KRUG - ukupno trajanje: 3:50 min
1. Josip Matanović: Rondo Rustico (3:50 min)

Rezultati natjecatelja s prethodnih natjecanja
  • Solistička natjecanja:
  • 1. kat. - 2. nag. (97.64) - 2 mj./5 - HDGPP državno (Varaždin, Hrvatska) 2012.
  • 2. kat. - 1. nag. (92.23) - 3 mj./12 - HDGPP regionalno (Samobor, Hrvatska) 2014.
  • 2. kat. - 1. nag. (98.75) - 1 mj./5 - HDGPP - državno (Samobor, Hrvatska) 2014.

Smještaj

Za sudionike natjecanja dogovorili smo povoljniju cijenu smještaja u Bluesun Hotelu Kaj.

Sponzori