Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga
2. i 3. svibnja (petak i subota) 2014.

Satnica

2014.

T R E Ć I  K R U G - subota, 3. 5. 2014.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8 i 9. kategorija 16:15 - 19:15 

2. kategorija

 1. Antonela Kružić, alt saksofon
 2. Inon Međugorac, gitara
 3. Petra Rabuzin, flauta

 

3. kategorija

 1. Luka Budjak, truba
 2. Franko Fačini, klavir         
 3. Borna Simeunović, gitara

 

4. kategorija

 1. Martin Kutnar, harmonika
 2. Mia Pečnik, klavir
 3. Klara Sipina, violončelo   

 

5. kategorija

 1. Dunja Đurđević, flauta

6. kategorija

 1. Mate Đuzel, trombon
 2. Benjamin Jagec, klarinet
 3. Katarina Kutnar, violina

 

7. kategorija

 1. Ana Dadić, flauta
 2. David Topić, marimba

 

8. kategorija

 1. Antonia Dunjko, sopran   
 2. Petar Kšenek, rog
 3. Neno Atanasković, harmonika   

 

9. kategorija

 1. Josip Blažanin, harmonika          
 2. Domagoj Pauković, gitara
 3. Barbara Suhodolčan, sopran

Svečani koncert zlatnih u 20:30

8 zlatnih natjecatelja svira jednu skladbu po vlastitom izboru

D R U G I   K R U G - subota, 3. 5. 2014.

 Satnicu za treći krug objavit ćemo nakon završetka drugog kruga.

1., 2., 3., 4. i 5. kategorija 8:00 - 10:13

1. kategorija

 1. Rien Međugorac, gitara

2. kategorija

 1. Nika Kramar, gitara
 2. Nika Kovačić, gitara     
 3. Antonela Kružić, alt saksofon   
 4. Klementina Lisak, gitara
 5. Inon Međugorac, gitara
 6. Ivona Piščak, gitara      
 7. Petra Rabuzin, flauta    

 

3. kategorija

 1. Luka Budjak, truba
 2. Laura Bukovčan, klarinet          
 3. Lorena Cahunek, klavir
 4. Franko Fačini, klavir     
 5. Petra Podhraški, klavir  
 6. Karlo Ranogajec, eufonij
 7. Borna Simeunović, gitara          

 

4. kategorija

 1. Matej Hermešćec, klarinet        
 2. Martin Kutnar, harmonika
 3. Branka Magdalenić, truba
 4. Mia Pečnik, klavir
 5. Klara Sipina, violončelo 
 6. Tomislav Troha, alt saksofon     
 7. Doris Vincek, flauta

 

5. kategorija

 1. Dunja Đurđević, flauta
 2. Martina Škuljak, flauta

6., 7., i 8. kategorija 10:30 - 12:49

6. kategorija

 1. Mate Đuzel, trombon
 2. Benjamin Jagec, klarinet
 3. Katarina Kutnar, violina
 4. Ana Lisičak, klavir
 5. Luka Lovreković, gitara

 

7. kategorija

 1. Ana Dadić, flauta
 2. Antonio Palanović, violina
 3. David Topić, marimba

 

8. kategorija

 1. Antonia Dunjko, sopran
 2. Petar Kšenek, rog
 3. Neno Atanasković, harmonika   

 

9. kategorija 13:00 - 14:08

9. kategorija

 1. Josip Blažanin, harmonika        
 2. Domagoj Pauković, gitara
 3. Barbara Suhodolčan, sopran
 4. Maksimilijan Vučinović, violina  

Ručak 14:08 - 15:00

 

U 15:00 počinje treći krug


P R V I   K R U G - petak, 2. 5. 2014.


 • Natjecanje će se održati 2. i 3. svibnja (petak i subota).
  Prvi dan (petak) - PRVI KRUG
  Drugi dan (subota) - DRUGI i TREĆI KRUG
 • Satnicu za drugi i treći krug objavit ćemo nakon završetka prvog kruga.
 • Natjecanje će se odvijati abecednim redoslijedom po kategorijama, a ove godine počinje slovom „B”, kao „Bistrički zvukolik”.
 • Molimo sve koji još nisu poslali note u PDF-u da to što hitnije učine.
 • Kratke akustičke probe / probe klavira / probe dvorane u kojoj će se održati natjecanje, moguće je napraviti u toku cijelog dana u četvrtak 1. 5., na sam dan natjecanja u petak 2. 5. od 6 sati ujutro do 7:45 kada prednost imaju prve tri kategorije, te za ostale kategorije tijekom dana u pauzama natjecanja.
 • Poštovani natjecatelji, molimo vas detaljno pregledajte svoje profile, pod rubrikom "Natjecatelji" te u slučaju eventualnih grešaka, javite nam ispravke na mejl:  bistricki.zvukolik@gmail.com

  Hvala!

  .

1., 2. i 3. kategorija u 8:00

1. kat. – 2005. i mlađi - do 3 min.

 1. Luka Kovaček, gitara
 2. Rien Međugorac, gitara

  2. kat. – 2003. i mlađi - do 4 min.
 1. Ivan Habazin, gitara
 2. Lana Hrandek, klavir
 3. Lucija Hudek, gitara
 4. Nika Kovačić, gitara
 5. Nika Kramar, gitara
 6. Gabriela Kreber, gitara
 7. Eva Kruhak, truba
 8. Antonela Kružić, alt saksofon
 9. Klementina Lisak, gitara
 10. Inon Međugorac, gitara
 11. Ivona Piščak, gitara
 12. Petra Rabuzin, flauta
 13. Mihael Šišić, violina

  3. kat. – 2001. i mlađi - do 5 min.
 1. Luka Budjak, truba
 2. Laura Bukovčan, klarinet
 3. Lorena Cahunek, klavir
 4. Leticija Crnković, violina
 5. Franko Fačini, klavir
 6. Antonija Ferenčina, truba
 7. Karlo Firšt, truba
 8. Damjan Križanić, alt saksofon
 9. Arianna Meter, violina
 10. Petra Podhraški, klavir
 11. Luka Prpić, gitara
 12. Karlo Ranogajec, eufonij
 13. Luka Relić, alt saksofon
 14. Borna Simeunović, gitara
 15. Luka Vrtar, truba


  4. i 5. kategorija u 10:45

  4. kat. – 1999. i mlađi - do 7 min.
 1. Matej Hermešćec, klarinet
 2. Martin Kutnar, harmonika
 3. Branka Magdalenić, truba
 4. Laura Marin, klavir
 5. Mia Pečnik, klavir
 6. Klara Sipina, violončelo
 7. Tomislav Troha, alt saksofon
 8. Ana Vincek, flauta
 9. Doris Vincek, flauta

 5. kat. – 1997. i mlađi - do 9 min.

 1. Dunja Đurđević, flauta
 2. Artur Ivelja, flauta
 3. Josip Matić, alt  saksofon
 4. Dorothea Relić, klavir
 5. Martina Škuljak, flauta
 6. Lalita Tasić, rog


  6., 7. i 8. kategorija u 14:00

  6. kat. – 1995. i mlađi - do 11 min.
 1. Alen Begović, truba
 2. Mate Đuzel, trombon
 3. Benjamin Jagec, klarinet
 4. Eugen Klarić, alt saksofon
 5. Katarina Kutnar, violina
 6. Ana Lisičak, klavir
 7. Luka Lovreković, gitara
 8. Ivan Miholić, truba

  7. kat. – 1993. i mlađi - do 13 min.
 1. Ana Dadić, flauta
 2. Antonio Palanović, violina
 3. David Topić, marimba / vibrafon

  8. kat. – 1991. i mlađi - do 15 min.
 1. Antonia Dunjko, sopran
 2. Petar Kšenek, rog
 3. Neno Atanasković, harmonika


  9. kategorija u 17:15

  9. kat. (bez dobnog ograničenja) - do 17 min.
 1. Josip Blažanin, harmonika
 2. Domagoj Pauković, gitara
 3. Bruno Philipp, klarinet
 4. Barbara Suhodolčan, sopran
 5. Vilim Škreblin, violina
 6. Maksimilijan Vučinović, violina


  SVEČANI KONCERT  ŽIRIJA u 20:30