Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga
2. i 3. svibnja (petak i subota) 2014.

Profil natjecatelja

Martina Škuljak

( Flauta / rođ. 1997.g / 5.kat )

GŠ Brune Bjelinskog, Daruvar, Hrvatska

Mentor: Dijana Bistrović , studentica
Korepetitor: Tomislav Milić ( Klavir )
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje : 6.02 min
1. Johann Joachim Quantz : Koncert za flautu u G - duru (6.02 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje : 6.30 min
1. Georges Brun : Romance Op. 41 za flautu i glasovir (4.45 min)
2. Alfi Kabiljo : Putujuća flauta - Pariz (1.35 min)

TREĆI KRUG - ukupno trajanje : 6.52 min
1. Bruno Bjelinski : Dona Cupidis za flautu i glasovir (4.15 min)
- I. st : Teneritas
2. Alfi Kabiljo : Putujuća flauta - Zagreb (2.37 min)

Životopis natjecatelja

Rođena sam 14. 2. 1997. U Virovitici. Živim u Daruvaru gdje idem u Gimnaziju i Glazbenu školu Brune Bjelinskog. Flautu sviram devetu godinu. Osnovnu školu završila sam u klasi profesorice Ane Kralj. Srednju glazbenu školu pohađam u klasi profesorice Ive Sessa, a ove školske godine moja mentorica je studentica Dijana Bistrović.
Bila sam na 9. festivalu flautista 19. 5. 2012. u Zagorju ob Savi u Sloveniji. Pohađala sam seminar prof. Laure Levai Aksin u Zagrebu 3. i 4. 10. 2012. i zimsku školu flaute prof. Renate Penezić u Karlovcu od 8. - 12. 1. 2014. Sudjelovala sam na XX. LIONS GRAND PRIX, međunarodnom natjecanju glazbene mladeži u Zagrebu 8. 4. 2014.