Arhiva po godinama:

Bistrički zvukolik

međunarodno mješovito natjecanje glazbenika u tri kruga
2. i 3. svibnja (petak i subota) 2014.

Profil natjecatelja

Neno Atanasković

( harmonika / rođ. 1992.g / 8.kat )

Sveučilište Jurja Dobrile, Pula, Hrvatska

Mentor: Marija Vukoja Plavčak , mag. mus
Program

PRVI KRUG - ukupno trajanje 14.07min
1. Jurgen Ganzer: Passacaglia (9 min)
2. Franck Angelis: Etude sur le theme "Chiquilin de bachin" A.Piazzolla (5.07 min)

DRUGI KRUG - ukupno trajanje: 15.00 min.
1. Bashkim A. Shehu: Passacaglia (5 min)
2. Domenico Scarlatti: Sonata u f - molu K184 (2.30 min)
3. Vječeslav Semionov: Prophetic dream (5 min)
4. Pjetr. P. Londonow: Scherzo Toccata (2.30 min.)

TRECI KRUG - ukupno trajanje: 14 min.
1. Johann Sebastian Bach: Preludij i fuga u gis molu WTK I (5 min)
2. Bashkim A.Shehu: Elegija (4 min)
3. Gorka Hermosa: Fragilissimo (5 min)

Životopis natjecatelja

Životopis


Neno Atanasković,rođen 10.veljače 1992. u Puli. osnovnu glazbenu školu završio je u Labinu kod profesorice Karmen Brajuhe,a srednju glazbenu školu pohađao je u Puli kod profesora mr.art.Volodimira Balyka. osim GŠ Ivana Matetića Ronjgova, paralelno je završio i srednju školu Mate Blažina u Labinu, smjer opća gimnazija. Trenutno je student 4 godine preddiplomskog studija klasične harmonika na Sveučilištu Jurja dobrile u Puli - odjel za glazbu, u klasi profesorice mag.mus. Marije Vukoja Plavčak.
Tijekom svoga školovanja zabilježio je i neke rezultate na raznim natjecanjima:
1. nagrada na Međunarodnom natjecanju u Erbezzu u Italiji 2009.god.
2. nagrada na 47. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe u kategoriji komornih sastava.
2.nagrada na državnom natjecanju mladih glazbenika u Virovitici 2010 god.
1. nagrada na državnom natjecanju učenika i studenata glazbe u Dubrovniku u kategoriji orkestri

Kao student osvojio je i sljedeće nagrade:
2.nagrada na Međunarodnom natjecanju susreti harmonikasa u Puli
2.nagrada na IX. Međunarodnom harmonikarskom tekmovanju FISA...ARMONIE za soliste, komorne skupine in orkestre . GLAZBENA MATICA - Trst u kategoriji solisti
2. nagrada na 50 hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe u kategoriji solisti
2. nagrada na 4.međunarodnom muzičkom festivalu DANI HARMONIKE u Ugljeviku - Bjeljina, u kategoriji solisti
2. nagrada na 8. Mednarodnom srečanjem harmonikarjeva u Murskoj Soboti u Sloveniji, kategorija solista
2012 godine na državnom natjecanju komornih sastava s sekstetom Six Advanced osvojio je 1. nagradu i s najvećim brojem bodova 99,46 proglašeni apsolutnim pobjednicima cijelog natjecanja.
2012 godine dobiva priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje odnosno Ministarsva znanosti, obrazovanja i sporta za izvrsne rezultate i osvojeno 1.mjesto na državnom natjecanju u šk.god. 2011/2012
2012 godine održao je niz solističkih koncerata u Hrvatskoj, koncerti u Puli, Rijeci, Poreču, Pazinu, Zagrebu i dr.
2012 godine održao je također niz koncerata sa komornim sastavom Six Advanced u Rijeci, koncert u Mimari u Zagrebu, Puli, Poreču.
2.nagrada na Međunarodnom natjecanju susreti harmonikasa u Puli, 2012/2013
1. nagradu na Državnom natjecanju harmonikasa u Daruvaru
1.nagradu na Međunarodnom natjecanju Victoria u Kanadi
Te kao predstavnik Republike Hrvatske osvojio je 4 mjesto na Svjetskom natjecanju harmonike u Kanadi (66th. Coupe mondiale in Canada)
Na međunarodno natjecanju u Sloveniji Svirel osvojio je srebnu medalju sa osvojena 93 boda.
Sudjelovao je na raznim seminarima gdje je imao priliku surađivati sa nekim od najznačajnijih svjetskih pedagoga ( V. Semjonov, A. Skljarov, M. Bjeletić, F. Lips, M. Zenzerović, E.Moser i dr)